Maus: "Regering had veel verder kunnen gaan met taxshift"

De regering had veel verder kunnen gaan met de taxshift dan de huidige 7,2 miljard. Dat stelt professor fiscaliteit Michel Maus. Volgens hem kon er met gemak een shift van 10 miljard worden gemaakt, maar waren de politieke tegenstellingen te groot om onder meer de grotere vermogens aan te pakken.
Jasper Jacobs

"Ook voor de taxshift geldt: size does matter. Ik begrijp dat er nu in de politiek veel euforie heerst over het akkoord, maar eens die euforie weggeëbd zal zijn, zullen we moeten vaststellen dat men veel verder had kunnen gaan", aldus Maus in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens de VUB-professor hebben er tijdens de onderhandelingen heel wat taboes te kop opgestoken waardoor onder meer de fiscaliteit van bedrijfswagens, huurinkomsten en vrijstellingen op spaarboekjes niet konden besproken worden. "Ook het saneren van allerlei uitzonderingsregimes had men op tafel kunnen leggen. Heeft het bijvoorbeeld zin om een aftrek te voorzien voor de aankoop van een tweede verblijf of het in dienst nemen van een butler?"

Vooral bij de aanpak van de grote vermogens plaatst Maus vraagtekens. "Daar is men echt wel in de politieke impasse geraakt. De speculatietaks op aandelen zal budgettair geen impact hebben, want ze kan supergemakkelijk omzeild worden: de aandeelhouders zullen nu gewoon langer dan 6 maanden wachten om hun aandelen te verkopen. Ook de stijging van de roerende voorheffing is vrij marginaal."

Als de regering een grondige saneringsoefening had gedaan, had ze alles bij elkaar met gemak een taxshift van 10 miljard kunnen doen, stelt Michel Maus.

"Gewesten en gemeenten zullen belastingen verhogen"

In de huidige taxshift zitten volgens professor Maus wel een aantal verrassende maatregelen. "Het valt op dat men er op de een of andere manier een groene fiscaliteit heeft weten in te brengen. Zo is er de verhoging van de btw op de elektriciteit, de accijnsverhoging voor diesel... Maar vooral de invoering van de vettaks is voor mij het meest verrassend."

Al kunnen er ook wel nog (onaangename) verrassingen komen. "Men vergeet te vertellen dat dit een akkoord is op federaal niveau. Sinds de zesde staatshervorming krijgen de gewesten geen dotatie meer, maar kunnen ze een aanvullende heffing op de personenbelasting invoeren. Door de taxshift vermindert de basis daarvoor met 3,7 miljard. Op gewestelijk en gemeentelijk niveau zit men dus met de gebakken peren en daar zal men niets anders kunnen doen dan de belastingen te verhogen", weet Maus.