Oké voor jobs, jobs en jobs, maar... - Hans Maertens

“Deze regering heeft drie belangrijke prioriteiten: jobs jobs en jobs”, dat herhaalde premier Charles Michel deze morgen tijdens de persconferentie over de taxshift. Dat horen wij natuurlijk graag, want we zeggen het al een hele tijd: groei is onze enige sociale zekerheid, de enige manier om duurzaam jobs te creëren. En deze hervormingen zijn het startschot voor meer groei en competitiviteit.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Foto Kurt

Het is duidelijk dat de federale regering goed geluisterd heeft naar de OESO. In februari dit jaar publiceerde die nog een rapport waarbij het ons land aanspoorde tot hervormingen, met een verlichting van de loonlasten als belangrijkste pijler, zodat onze bedrijven met gelijkere wapens kunnen concurreren met hun evenknieën in onze buurlanden. Met de verlaging van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent tegen 2020 zullen we eindelijk wat meer level playing field krijgen.

We moeten kunnen concurreren

En daar gaat het om. Terug kunnen concurreren met de ons omringende landen. Dat is de kern van de zaak en niet het zogezegde streven naar een meer faire maatschappij. Want wat herverdeling van de inkomens betreft, legt België al goede cijfers voor: we zijn het zevende meest gelijke land in de EU en de inkomensongelijkheid is in België tussen 2005 en 2013 zelfs nog gedaald, ondanks de economische crisis. Dit terwijl de ongelijkheid in de eurozone gemiddeld toenam. Onze fiscaliteit doet hier dus al wat ze moet doen, namelijk inkomens gelijker maken. De taxshift moet dus niet gericht zijn op nog meer herverdeling, maar op meer competitiviteit en dat is wat de federale regering begrepen heeft.

We creëren te weinig groei

We creëren immers te weinig groei. We herhalen het tot in den treure, maar er moet eerst voldoende welvaart zijn, vóór die herverdeeld kan worden. Die welvaart staat vandaag in België onder druk. De potentiële groei van onze economie is sinds het begin van de jaren zeventig teruggevallen van iets minder dan 5 procent tot amper 1 procent. De lagere werkgeversbijdragen brengen hier dan enig soelaas: dankzij deze maatregel slinkt de loonkostenhandicap tegen 2020 immers tot zo’n 10 procent, waardoor we toch al iets minder achterlopen op het peloton. Maar om de hele koers te winnen en meer jobs in de privésector te creëren, moet die loonkostenhandicap hoe dan ook tot nul herleid worden.

Inspanningen van iedereen

Deze taxshift zal van iedereen inspanningen vragen. Zo zal iedereen de btw-verhoging naar 21 procent op de energieprijs voelen. Ook de roerende voorheffing gaat stijgen naar 27 procent, er komt een speculatietaks en de Kaaimantaks wordt aangescherpt. Deze maatregelen zullen vooral de meer gefortuneerden raken, waardoor zij ook een faire bijdrage leveren aan de taxshift. Veel belangrijker is dat de mensen die werken er netto op vooruit zullen gaan en dus eindelijk wat meer loon naar werken zullen krijgen. In die optiek is een verlaging van de personenbelasting een veel belangrijker gegeven dan de aangekondigde verhogingen van de btw en accijnzen.

Laat er geen twijfel over bestaan, de federale regering geeft een sterk signaal de concurrentiekracht van onze economie en de koopkracht van iedereen duurzaam te willen verstevigen. En dat is een goede zaak voor ons allen.
 

(Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van Voka.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.