Oppositie: "Taxshift voor meeste mensen een belastingverhoging"

SP.A-voorzitter John Crombez heeft ernstige twijfels bij de taxshift die de federale regering doorvoert. Volgens hem komt die shift voor de meeste mensen neer op een belastingverhoging. Crombez vraagt zich ook af of de lastenverlaging voor werkgevers de beloofde extra jobs zal opleveren. Groen vraagt zich af waar het sociaal gelaat van CD&V is gebleven. De PVDA roept op tot actie.

Crombez hekelt vooral de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent. "De meeste gepensioneerden zullen zo puur wat betreft de elektriciteit 250 euro meer betalen", stelt Crombez in "De ochtend" op Radio 1. Toeval is die kritiek niet, want het is onder de vorige regering - met de socialistische partijen erin - dat de btw verlaagd werd. "Het is een rare wereld: ze draaien een succesvolle belastingverlaging terug omdat ze succesvol is. De belofte van belastingverlaging klinkt wel heel hol."

De belastingvoordelen voor gewone gezinnen van zo'n 100 euro per maand compenseren de taks- en accijnsverhogingen niet, zegt de voorzitter van de Vlaamse socialisten. "Die 100 euro netto per maand geldt maar voor minder dan 1 op de 6 gezinnen. Mensen die geen personenbelasting betalen, alleenstaanden, gepensioneerden hebben nul voordeel, maar betalen wel alle kosten die erbij komen. De eerste signalen zijn niet goed."

Dat de regering de werkgeversbijdrage verlaagt naar 25 procent, doet bij Crombez ook de wenkbrauwen fronsen. Hij vreest dat die maatregel geen extra banen zal opleveren. "Er is een sterke vraag om te werken op de sectoren met de laagste lonen - zoals de bouwsector - en die zitten al vaak met kortingen. Ook daar is het nog afwachten of diegenen die het het meest nodig hebben enig voordeel zullen hebben bij die maatregel."

Crombez heeft wel positieve woorden voor de gezondheidstaks. "Een taks op ongezonde producten is door verschillende regeringen geprobeerd. Als die er nu komt, dan is dat op zich een goede zaak."

Groen: "Andere belastingen voor dezelfde mensen"

Ook oppositiepartij Groen is niet tevreden met het bereikte akkoord over de taxshift. Volgens de groenen zorgt de verschuiving met de lasten niet voor de noodzakelijke rechtvaardigheid en vereenvoudiging.

Groen-fractieleider Kristof Calvo: "Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens komt er uiteindelijk niet. Gezinnen zullen daardoor zelf het gros van de rekening betalen." Dat er sprake is van groene fiscale maatregelen in de taxshift, juicht Groen wel toe. "Maar ook daar worden kansen gemist", klinkt het in een persbericht. "België blijft bijvoorbeeld file en vervuiling subsidiëren want de steun voor bedrijfswagens blijft ongewijzigd."

Calvo haalt ook uit naar de Vlaamse christendemocraten. "CD&V doet niet wat ze heeft beloofd. Het sociaal gelaat van deze regering was blijkbaar al met vakantie."

PVDA: "Geen taxshift, maar taxlift"

De extreemlinkse PVDA heeft het over een "totaal onrechtvaardige taxshift". "Dat is geen taxshift, maar een taxlift op de kap van de gewone mensen", vindt voorzitter Peter Mertens.

"De regering geeft een taxcut van 2 miljard euro cadeau aan de bedrijven, en wij betalen de rekening door hogere taksen op elektriciteit, diesel, tabak en drank. Onder het mom van ecofiscaliteit en gezondheidsmaatregelen snijdt de regering in de koopkracht van de bevolking", zegt Mertens.

De PVDA wil het hierbij niet laten. "Dit is een asociaal en onrechtvaardig begrotingsakkoord. Wij zullen mobiliseren. Afspraak in Brussel op 7 oktober tegen deze factuurregering", klinkt het combatief.

Vlaams Belang: "Dit is een platte belastingverhoging”

“Wie dit verkoopt als een belastingverlaging liegt. Dit is een platte belastingverhoging”, reageert Kamerfractieleider Barbara Pas van Vlaams Belang.

De verhoging van de elektriciteitsfactuur, de invoering van een vettaks: voor Pas zijn het allemaal gewoon belastingverhogingen."De belastingverlaging voor de lage en middeninkomens blijkt dan weer hoogst onzeker. Zo is zij afhankelijk van de inleveringen die de deelstaten en de gemeenten moeten leveren", zegt Pas nog.

Conclusie: "Dit zijn de rode recepten uit het verleden. En daarvan kennen we de uitkomst: meer lasten, dalende koopkracht en minder jobs. Dit is geen taxshift, maar een taxlift."