Premier Michel: "Meer dan ooit: jobs, jobs, jobs"

De federale regeringspartijen kloppen zichzelf op de borst over het bereikte akkoord over de begroting en de taxshift. Meer koopkracht voor de burgers en een sterkere positie van de kmo's moet leiden tot meer jobs. "De beslissing is zeer cruciaal voor ons land, de burgers en de bedrijven", aldus premier Charles Michel, die werd bewierookt door zijn coalitiepartners.

"We hebben woord gehouden en ik wil mijn ploeg bedanken voor dit gigantische werk", zo begon Michel (MR) de persconferentie over het bereikte akkoord. "Sommigen dachten dat het onmogelijk was om voor de zomer te kunnen landen, maar we hebben het gerealiseerd: een motor voor groei en werkgelegenheid."

De taxshift van 7,2 miljard helpt de federale regering volgens de premier haar drie prioriteiten meer dan ooit te bewerkstelligen: "Jobs, jobs en nog eens jobs". "Het is een sterke keuze, een moedige keuze. Het is 7,2 miljard euro aan zuurstof, koopkracht, jobcreatie en dus de financiering van onze sociale zekerheid."

Dat er voor de belastingverschuiving onder meer geld wordt gehaald bij de consument, tast de koopkracht maar weinig aan volgens de premier. "De verhoging van de btw op elektriciteit is de enige btw-hervorming. Aan de andere tarieven raken we niet en dat is belangrijk."

In "Het Journaal" voegde de premier eraan toe dat de eerste effecten van de koopkrachtverhoging (de 100 euro per maand) al in 2016 gevoeld zullen worden. De btw-verhoging wordt al in september 2015 doorgevoerd, maar het gaat hier om 100 euro per jaar, zei Michel. Een duidelijk verschil met de 100 euro per maand aan koopkrachtverhoging, stelde hij.

Dat vooral de werkende mensen van een aantal maatregelen zullen kunnen profiteren, wil volgens de premier niet zeggen dat mensen die niet werken uit de boot vallen, verwijzend naar de welvaartsenveloppe. Bovendien zal de regering later bijkomende beslissingen nemen, zei hij.

Op de vraag waarom de regering geen garanties vraagt aan de werkgevers voor de vermindering van de werkgeversbijdrage, zei Michel: "Conditionaliteit werkt niet." Volgens Michel moeten de maatregelen zelf ervoor zorgen dat de bedrijven zo snel mogelijk meer in jobcreatie kunnen investeren.

"Iedereen winnaar met dit akkoord"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) begon zijn uiteenzetting met een lofrede voor de premier. "Ik wens je van harte te bedanken omdat je de groep bij elkaar hebt gehouden en zwaar hebt geënthousiasmeerd om overeenstemming te vinden over zeer belangrijke zaken. Deze ploeg is tot veel in staat. In België is nog nooit een beslissing genomen van zulke omvang op het vlak van een belastingverlaging."

De partij van Peeters wordt door verschillende analisten als de verliezer van het akkoord gezien, omdat de CD&V altijd een punt had gemaakt om ook de grotere vermogens aan te pakken. In het akkoord over de taxshift worden daar slechts enkele aanzetten toe gegeven. Niet toevallig heet de inkomstenbron daar ook niet meer "grote vermogens", maar "inkomens niet uit arbeid". Daar worden maatregelen genomen voor goed 1 miljard euro.

Peeters zag zich dan ook genoodzaakt zich te verdedigen."Ik wil onderstrepen dat dit akkoord een akkoord is waar iedereen winnaar is. In eerste instantie de regeringspartijen. En ook de ondernemingen en de burgers worden hier beter van. De financiering van de sociale zekerheid is gegarandeerd en dat is ons zeer dierbaar."

"Nu is het aan de werkgevers"

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) is naar eigen zeggen bijzonder verheugd dat de taxshift niet heeft geleid tot een taxlift, maar wel tot een belastingverlaging.  "De maatregelen rond de koopkracht, met het accent op de laagste en middelhoge lonen zullen al in 2016 op het loonbriefje resultaten opleveren."

Jambon benadrukt ook de boost die de ondernemingen krijgen dankzij de taxshift en legt meteen de bal in hun kamp. "Deze regering wil jobs creëren en daarvoor hebben we de ondernemingen nodig. Wij hebben de eerste stap gezet, zij moeten nu de tweede stap zetten en jobs creëren."

"Grootste impuls in economie volgend jaar al"

De liberale vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) looft de boost die de taxshift zal geven aan de economie. "De grootste impuls komt er volgend jaar: 1,85 miljard euro voor de competitiviteit en koopkracht."

"Voor onze partij is het belangrijk dat mensen die werken daar de vruchten van plukken en dat het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg is. Alle genomen maatregelen gaan in die richting. De taxshift is verstandig en economisch zinvol", besluit De Croo.