Temmerman: "Het horrorscenario komt nu uit"

In de Kamer hebben de Vlaamse oppositiepartijen SP.A en Groen scherp uitgehaald naar het federale akkoord over de begroting en taxshift. Ze hekelden vooral dat de regering snel zal besparen, maar de belastingverlagingen pas later doorvoert. "Wat u aan de ene kant geeft, neemt u aan de andere kant. En u neemt het zelfs eerder dan u het geeft", zei Kamerlid Kristof Calvo (Groen). SP.A-fractieleider Karin Temmerman had het over een "horrorscenario". De meerderheidspartijen verdedigden het akkoord met evenveel vuur. "Dát is verandering", zei Hendrik Vuye (N-VA). "U leidt ons land naar een mooiere toekomst", feliciteerde Open VLD-fractieleider Patrick Dewael de premier.
Archieffoto

Deze regering is hard voor de gezinnen, maar zacht voor de vermogenden, begon Temmerman haar betoog. Ze richtte haar pijlen uiteraard op de btw-verhoging voor elektriciteit - de vorige regering mét SP.A had de btw net verlaagd - en verweet de regeringspartijen dat ze tijdens de verkiezingen hadden beloofd de btw niet te verhogen. "Wel vergeet het."

Temmerman vroeg zich ook af hoe de regering het geld gaat vinden voor de koopkrachtverhoging van 100 euro waarover gesproken wordt. De regering heeft daarvoor 1 miljard uitgetrokken, maar zal minstens 5 miljard nodig hebben, stelt Temmerman. "Hoe gaat men dat doen? Men weet het nog niet."

"U neemt eerder dan u geeft"

Zowel Temmerman als Groen-Kamerlid Kristof Calvo verwijt de regering dat ze heel wat besparingen die de mensen zullen voelen nu al doorvoert, maar de belastingverhogingen pas later doorvoert. "De btw verhoogt u al in het najaar, de compensaties zijn pas voor 2018 en bovendien heel onzeker", zei Temmerman. "Wat u aan de ene kant geeft, neemt u aan de andere kant. En u neemt het eerder dan u het geeft", voegde Calvo eraan toe.

Temmerman hekelde ook het gebrek aan een echte vermogensbelasting. "Waar is die taxshift, collega's van CD&V?", vroeg ze aan de christendemocraten, die het felst voor zo'n vermogensbelasting hadden gepleit. Calvo citeerde Jong CD&V, dat de speculatietaks van 28 miljoen een "schaamlapje" noemt. Tegelijk blijft de "fiscale koterij" overeind, stelde Calvo, verwijzend naar alle mogelijke achterpoortjes in de fiscaliteit.

"Als u de ruggengraat recht, dan had u veel meer uit de vermogensbelasting kunnen halen", verweet hij CD&V. Ten slotte haalde hij uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die niet aan de bedrijfswagens wil raken: "Wij zullen ernaar blijven streven om alle taboes uit Antwerpen te laten sneuvelen. Ons land verdient dat." In zijn repliek haalde hij nog eens fel uit naar CD&V: "Toon eindelijk eens haar op uw tanden, in plaats van al die tsjevenstreken."

Temmerman besloot met een verwijzing naar een eerdere uitspraak van ACV-voorzitter Marc Leemans: "Het horrorscenario komt uit." Volgens PS-fractieleider Laurette Onkelinx hebben we "nog nooit zoiets onduidelijks gezien". "Men houdt hier iets achter voor ons", stelde ze.

"U leidt ons land naar een mooiere toekomst"

De regeringspartijen waren uiteraard vol lof over het bereikte akkoord. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten verdedigde de taxshift en pareerde de kritiek van de oppositie dat er geen echte vermogensbelasting wordt doorgevoerd. "We hebben wel resultaat behaald. Maar voor sommigen zal het nooit genoeg zijn. Nog nooit heeft een regering zoveel taksen gelegd op vermogens en vermogenswinsten."

"Dit is een evenwichtige taxshift die perspectief biedt. Dit is een taxshift die economische groei en sociale welvaart combineert", besloot Verherstraeten. "Dit is trouwens ook een groene taxshift."

Ook Open VLD-fractieleider Patrick Dewael verdedigde het akkoord met veel vuur, verwijzend naar "het op koers houden van de begroting", de fiscale hervormingen en de verhoging van de koopkracht. "De economie is de winnaar van dit akkoord. De mensen die werken zijn de winnaar van dit akkoord. En (aan Michel, red.) uw regering is de winnaar van dit akkoord. U leidt ons land naar een mooiere toekomst."

N-VA-fractieleider Hendrik Vuye prees de "taxcut" en ziet in het akkoord vier principes die zijn partij hoog in het vaandel voert: "1) een efficiënte overheid, 2) zuurstof voor de ondernemingen, 3) een verhoging van de koopkracht voor de burgers en 4) een betaalbare sociale zekerheid voor iedereen. Dát is verandering!"

Tot slot beet ook premier Charles Michel (MR) van zich af na de kritiek van de oppositie. Ook hij prees wat zijn regering zonet bereikt had. "Het zou pas asociaal zijn als we niets zouden doen. Wij hebben onze verantwoordelijk genomen", beet hij de oppositie toe. En hij benadrukte dat zijn ploeg "nog heel hard" zal werken "om resultaten te boeken voor de bedrijven, voor de families, voor de mensen".