"Voor lage lonen is bijdrage al 25%. Daalt die ook door taxshift?"

Comeos, de federatie voor handel en diensten, reageert bezorgd op de taxshift. Voor de midden- en hogere lonen gaat de werkgeversbijdrage van 33 procent naar 25 procent. "Maar het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de lage lonen, waar een lastenverlaging de meeste nieuwe jobs kan creëren", zegt de federatie.
BELGA/LALMAND

"De regering maakte gisteren bekend dat de werkgeversbijdrage zal dalen van 33 procent naar 25 procent", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. "Dat maakt echter weinig verschil voor onze sector, waar veel laaggekwalificeerden werken. Voor lonen tot 1.950 euro bruto bedraagt de werkgeversbijdrage op dit moment al 25 procent of minder. Het is onduidelijk of deze ook daalt door de taxshift."

"Uit alle studies blijkt dat een lastenverlaging de grootste impact heeft als deze focust op lage lonen. Met een verlaging van de lasten met 1 procent voor de lage lonen, creëer je 1 procent jobs. Eenzelfde lastenverlaging voor hogere lonen zorgt slechts voor 0,30 procent nieuwe jobs", zegt de CEO. "De handel is met 400.000 werknemers de grootste werkgever in de privésector. Een lastenverlaging van 5 procent voor de lage lonen zou in onze sector alleen al 20.000 nieuwe jobs betekenen."

In het competitiviteitspact van de regering-Di Rupo werd de lastenverlaging voor lage lonen versterkt, zegt Comeos. "Voor ons moet de taxshift verder gaan dan het competitiviteitspact. Ook voor de lage lonen moeten de werkgeversbijdragen opnieuw dalen. Anders is er voor ons geen sprake van een taxshift, maar wel van een status quo."