"Voorkeursbehandeling voor wie vals speelt"

Groen is niet te spreken over de nieuwe fiscale regularisatie die de regering heeft uitgewerkt. "De regering geeft een voorkeursbehandeling voor wie vals speelt", klinkt het. Vooral CD&V krijgt een veeg uit de pan.

Door de regularisatie zullen spaarders hun zwart geld uit het buitenland kunnen terugbrengen naar ons land mits ze een boete betalen. De regering hoopt met de maatregel jaarlijks 250 miljoen euro op te halen, een bedrag dat onder meer de taxshift moet financieren. 

"Met deze maatregel versterkt de regering van MR, N-VA, Open VLD en CD&V het gevoel van straffeloosheid bij fiscale fraudeurs. De wet moet voor iedereen gelijk zijn: de aangiftes moeten dan ook behandeld worden zoals voorzien in de wet", reageert Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Dit betekent dat alle ontdoken belastingen onmiddellijk moeten betaald worden, met de wettelijke voorziene boetes bij fraude, en dat strafrechtelijke vervolging niet mag worden verhinderd. De fraudeurs hebben al voldoende tijd gehad om in het reine te komen."

Kop van Jut

Ook al is het een maatregel die door de hele regering is genomen, toch is vooral CD&V kop van Jut bij de groenen. "Nadat CD&V al heeft toegegeven op de taxshift die de grootste vermogens opnieuw spaart en de middenklasse doet betalen, aanvaarden de christendemocraten nu ook een voorkeursbehandeling voor miljoenenfraudeurs", sneert Van Hecke.

In haar 3D-plan beloofde CD&V nog het volgende, vervolgt Van Hecke: "Fiscale fraude ondermijnt het volledige systeem. (...) Iedereen heeft nu de kans gehad inkomsten te regulariseren. De budgettaire opbrengst van de operatie toont aan dat veel mensen dat ook gedaan hebben. Nu is het eindpunt bereikt. Wie hardleers is, zal daar dus ook de gevolgen van moeten dragen." Dat CD&V met deze nieuwe ronde fiscale regularisatie haar belofte van tijdens de verkiezingscampagne breekt, staat volgens Van Hecke dan ook buiten kijf.