"Wat heb je aan 100 euro extra als stroom 200 euro meer kost?"

Jong VLD, de jongerenpartij van de Vlaamse liberalen, is kritisch voor de taxshift die de federale regering heeft uitgewerkt. "Om werkelijk jobs te creëren moet je in België geen taksen verschuiven, maar vooral de overheid inkrimpen en taksen verminderen", zegt voorzitter Bert Schelfhout. "Wat heb je er aan als je 100 euro netto meer overhoudt en tegelijkertijd 200 euro meer elektriciteitskosten moet betalen?"
Bert Schelfhout, voorzitter van Jong VLD is niet mals voor de taxshift.

"De terugschroeving van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25% is een goede maatregel. Ons land heeft de hoogste loonkosten, en dat aanpakken is een verdienste. Alleen doe je dat niet door nieuwe belastingen te heffen, maar wel door de uitgaven te verminderen. De private sector slaagt er immers in om dienstverlening beter te organiseren", zeggen de liberale jongeren.

"De concretere voorstellen roepen ook vragen op. Wat met de vettaks? De Deense overheid had maar een jaar nodig om haar ingevoerde vettaks terug af te schaffen, aangezien deze geen eetgewoonten bleek te veranderen, jobs in de weegschaal legde en een bureaucratische nachtmerrie bleek."

"De klassieke accijnzen worden ook verhoogd, wat inderdaad budgettair voordeel oplevert maar waar geen visie achter te zoeken is. De voorgestelde speculatietaks op aandelen die binnen zes maanden opnieuw verkocht worden, is gemakkelijk te omzeilen en brengt opnieuw een flink stuk administratie mee, waardoor het eerder een duur uitgevallen symbool lijkt voor bepaalde partijen dan een fiscaal verstandige maatregel", aldus Jong VLD.

Gisteren liet Jong CD&V zich ook al kritisch uit over de taxshift. "Waar blijft de bijdrage van de grote vermogens?", vragen de jonge christendemocraten zich af. "De speculatietaks fungeert in deze slechts als schaamlapje."