Fiscale zondaars krijgen nieuwe kans van de regering

Vanaf 2017 kunnen Belgen met zwart geld op een buitenlandse rekening het geld opnieuw in ons land laten regulariseren. Daarvoor zullen ze wel een boete moeten betalen. De federale regering wil met die fiscale regularisatie de schatkist extra spijzen.
AP2013

De regering hoopt met de maatregel vanaf 2017 jaarlijks 250 miljoen euro op te halen. Jaarlijks, want het zou inderdaad gaan om een permanente regularisatie van het zwart geld, niet om iets eenmaligs.

Het gaat om een maatregel uit het begrotingsakkoord, waarover de federale regering het gisteren - naast de taxshift - eens geraakte. Het teruggevloeide geld moet onder meer de taxshift financieren. "De middelen worden gebruikt om de koopkracht van de gewone mensen te stimuleren, om de welvaartsenveloppe te betalen en om de 100 euro extra voor de lagere inkomens uit de taxshift te financieren", legt CD&V-voorzitter Wouter Beke uit.

Uiteraard zullen de fiscale spijtoptanten een boete moeten betalen om hun zwart geld hier te laten regulariseren. Hamvraag blijft evenwel hoeveel het tarief daarvoor zal zijn, daarover is de regering het nog niet eens.

"Het is gedaan met zwart geld in het buitenland"

Sinds 2004 zijn er geregeld fiscale regularisaties geweest waarbij telkens werd gezegd: "Dit is de laatste keer". De vorige regering onder leiding van Elio Di Rupo (PS) maakte volledig een einde aan het systeem.

Toch is het niet onlogisch dat de huidige regering op die beslissing terugkomt en het geld naar hier probeert terug te halen. Er is namelijk steeds meer internationale regelgeving rond het uitwisselen van bankgegevens en vanaf 2018 komt er een einde aan het Zwitserse bankgeheim. En ook de Luxemburgse instellingen houden momenteel grote schoonmaakt. "Daar zet men tegenwoordig mensen gewoon buiten met een cheque en zeggen: "We sluiten uw rekening af want u kan niet bewijzen dat het wit geld is"", aldus fiscaal advocaat Victor Dauginet.

Veel mensen zullen volgens Dauginet dan ook geen keuze hebben en zullen zo hun zwart geld hier wel moeten aanbieden. "Het is gedaan met zwart geld op een buitenlandse rekening. Je kan nergens nog heen, of je moet naar een Arabisch of Afrikaans land. Uiteindelijk is de wereld rond en sta je altijd hier terug."

Meest gelezen