Nieuwe beelden van New Horizons tonen nevels en gletsjers op Pluto

De beelden die de ruimtesonde New Horizons heeft gemaakt, hebben het bestaan van nevels in de atmosfeer van Pluto aangetoond. Er zijn ook tekenen van stromend ijs op de oppervlakte van de dwergplaneet aangetroffen, zo heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa meegedeeld.

De foto's die door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa werden getoond, werden gemaakt tijdens de scheervlucht die New Horizons vorige week langs Pluto uitvoerde.
De beelden tonen nevels die zich tot 130 kilometer boven de oppervlakte van de dwergplaneet bevinden. Een voorlopige analyse wijst op het bestaan van twee verschillende lagen, een op ongeveer 80 kilometer hoogte, een andere op een hoogte van ongeveer 50 kilometer.

"Deze dampen zijn een sleutelelement voor de creatie van de complexe koolwaterstofhoudende bestanddelen die Pluto aan de oppervlakte zijn roodachtige kleur geven", legt de astronoom Michael Summers uit.
Daarnaast werden in het noorden van het gebied "Sputnik Planum" - dat ongeveer even groot is als de Amerikaanse staat Texas - zeer duidelijke aanwijzingen gevonden van een stromende ijslaag. "Dit is vergelijkbaar met wat we op de Aarde zien met gletsjers", zo zegt Nasa-wetenschapper Bill McKinnon. Het stromend ijs zou zijn opgebouwd uit de stoffen methaan, stikstof en koolstofmonoxide.

Het vermoedelijke bestaan van die gletsjers wijst volgens de wetenschappers op een "recente" (waarmee bedoeld wordt: enkele tientallen miljoen jaren geleden) geologische activiteit op de dwergplaneet.
"Pluto onthult een zeer opwindende geologische diversiteit", zo concludeert John Grunsfeld van Nasa. "We kunnen stellen dat onze verwachtingen overtroffen werden."