"Een alienversie van Jezus bestaat niet"

Het Vaticaan heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor het onderzoek naar buitenaards leven. Volgens de Argentijnse jezuïet José Gabriel Funes is dat absoluut niet in strijd met het christelijk geloof. "Het bestaan van intelligente ruimtewezens valt niet uit te sluiten, maar een alienversie van Jezus is er zeker niet."

The Vatican Observatory is een van de oudste astronomische onderzoekscentra ter wereld. Broeder José Gabriel Funes is betrokken bij het sterrenkundeprogramma van het Vaticaan. Het Franse persagentschap AFP peilde naar aanleiding van de ontdekking van de nieuwe planeet Kepler 452b naar zijn standpunt over buitenaards leven.

"Het is goed mogelijk dat er elders intelligente levensvormen bestaan, al denk ik niet dat we ooit oog in oog zullen staan met een Spockfiguur", aldus Funes.

"Bijbel is geen wetenschapsboek"

De Argentijnse jezuïet benadrukt dat de zoektocht naar buitenaards leven absoluut niet in strijd is met het katholieke geloof.

"Net zoals er op aarde veel verschillende levensvormen bestaan, kan dat elders ook. Dit is niet in strijd met ons geloof omdat we Gods creatieve vrijheid niet kunnen beperken tot één planeet. Zoals Franciscus van Assisi al zei: als we op aarde broers en zussen van elkaar zijn, dan zouden buitenaardse families net zo goed tot onze schepping kunnen behoren."

Funes schetst ook duidelijk de verhouding tussen geloof en wetenschap. "De Bijbel is geen wetenschappelijke publicatie. We mogen in dat boek dus geen antwoorden zoeken op wetenschappelijke vragen."

"Jezus bestaat ook voor aliens"

Ook over de positie van onze "aardse Jezus" schept Funes ook voor eens en voor altijd duidelijkheid. "De incarnatie van de zoon van God is uniek in de geschiedenis van de mensheid én het universum. Zelfs als er buitenaards leven bestaat op een andere planeet, dan nog is Jezus uniek."

De uitspraken van Funes liggen in dezelfde lijn als de visie van paus Franciscus. Die liet vorig jaar nog verstaan dat hij gerust aliens zou dopen, als die hem daarom zouden vragen "want Jezus bestaat voor iedereen". De sterrenkundige van het Vaticaan, Guy Consolmagno, zei al in 2010 dat voor de Kerk "elke entiteit een ziel heeft, ongeacht haar verschijningsvorm".