Atalanta meest voorkomende vlinder in Vlaamse tuinen

Uit de eerste resultaten van de Vlindertelling van het voorbije weekend, blijkt de meest getelde vlinder in onze tuinen de atalanta te zijn: een grote zwarte dagvlinder met witte en oranje banden. In totaal werd in 7080 tuinen meegeteld.

Het negende Vlindertelweekend van Natuurpunt draaide uit op een nek-aan-nek race van de atalanta met het koolwitje. Koolwitjes zijn elk jaar talrijk vertegenwoordigd in de Vlaamse tuinen. De atalanta kent grotere schommelingen. Deze grote dagvlinder is een trekvlinder die elk jaar vanuit Frankrijk en Spanje onze streken bereikt. "De atalanta beleeft een topjaar dankzij het warme weer", zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

Ook in Nederland was de atalanta de meest getelde vlindersoort.

Warm voorjaar

Door het warme voorjaar werden ook opvallend veel ongewone en zeldzame vlinders geteld, zoals de kolibrievlinder, de glasvleugelpijlstaart en de keizersmantel.

Gemiddeld werden in de Vlaamse tuinen 16 vlinders geteld van 6 verschillende soorten. Vorig jaar werden nauwelijks 12 exemplaren van 5 soorten gezien. In een goed jaar, zoals in 2013, worden tot 26 vlinders per tuin gemeld.

Provinciale verschillen

In de provincies Limburg en Antwerpen werden meer citroenvlinders gemeld, in de provincies Oost- en West-Vlaanderen deed het oranje zandoogje het beter dan in de rest van Vlaanderen. In West-Vlaanderen houdt de kleine vos, de winnaar van vorig jaar, opvallend beter stand.

Vorig jaar was de kleine vos de meest getelde vlinder in Vlaanderen, maar die vlinder werd dit jaar veel minder gezien. Ook in Nederland was dat het geval. Volgens Wouter Vanreusel zouden de droogteperiodes van dit voorjaar de oorzaak daarvan kunnen zijn.

7.000 tellers

In totaal telden ruim 7.000 mensen meer dan 100.000 vlinders dit weekend. Ook in Wallonië en Nederland werd meegeteld.

Met deze actie brengt Natuurpunt de vlinderpopulatie jaarlijks in kaart. Tegelijk wil de vereniging mensen aanmoedigen om meer zorg te dragen voor de natuur in hun tuin.