CD&V nu ook onder druk vanuit CM

De Christelijke Mutualiteit (CM) hekelt het gebrek aan overleg bij de besparingen die de federale regering de ziekenfondsen oplegt. "Met nog minder gaat het niet", waarschuwt nieuwbakken voorzitter Luc Van Gorp. De CM zet daarmee moederpartij CD&V - die de besparingen mee goedkeurde - hoe dan ook onder druk.

Alles samengeteld 305 miljoen euro. Zoveel moeten de ziekenfondsen in ons land tegen 2018 bespaard hebben om de federale begroting op peil te houden. "De zware besparingen zullen hun weerslag hebben op de tewerkstelling en bijgevolg op de kwaliteit van onze dienstverlening. En daarvan dreigen in de eerste plaats de zieken en kwetsbaren de dupe te worden", schrijft Van Gorp in een opiniestuk in De Standaard.

De CM is naar eigen zeggen wél bereid om mee te besparen. Daar is zelfs ruimte voor. Maar de bal ligt wel in het kamp van de regering. "De regering neemt 10 procent van onze werkingskosten af, zonder overleg of verantwoording. Wij kunnen bijdragen aan de besparingen, maar de overheid moet eerst andere maatregelen nemen."

Concreet denkt de CM-voorzitter aan de digitalisering van de ziekenfondsen. "Nu moeten we twee systemen tegelijk laten draaien: het digitale en het klassieke met de gele vignetten. Daar is een grens bereikt en daarom trekken we aan de alarmbel."

"Ik voel mij gesteund door mijn leden"

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit plaatst dus vraagtekens bij het beleid van de federale regering, een coalitie waar ook CD&V deel van uitmaakt. Opvallend is dat, want de CM is traditioneel gelieerd aan de christendemocratische partij.

Toch mogen we het opiniestuk van Van Gorp niet zien als een vingerwijzing naar CD&V, vindt de CM-voorzitter. "We zijn een organisatie van meer dan 4 miljoen leden. Als voorzitter moet ik kijken vanuit hun perspectief."

Voelt de CM zich dan wel nog gesteund door CD&V? "Ik denk dat wij ons gesteund moeten voelen door de leden die wij vertegenwoordigen. Waarom zouden wij anders moeten bestaan als we niet voor hen opkomen en als we aanvoelen dat de grens is bereikt", aldus Van Gorp bij VRT Nieuws.

Achterban voert druk op CD&V op

Het is niet de eerste keer dat CD&V (onrechtstreeks) kritiek te slikken krijgt uit eigen rangen. Bij het ACV en beweging.net (het vroegere ACW) viel het uitblijven van een vermogenswinstbelasting in de taxshift niet in goede aarde.

Een kritiek die ook binnen de partij zelf te horen valt. "Mensen aanvaarden dat het moeilijke tijden zijn, op voorwaarde dat je een rechtvaardig beleid voert. Deze taxshift is niet rechtvaardig. Onze limiet is overschreden", liet CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri afgelopen weekend optekenen in de krant De Morgen.

Dat nu ook de CM zich enigszins aansluit bij de kritiek op het beleid van de federale regering, is iets waar de partij hoe dan ook rekening mee zal moeten houden.