Internationale studenten UGent meten "slechte" luchtkwaliteit in thuislanden

De luchtkwaliteit in Afrikaanse en Aziatische steden met meer dan 10 miljoen inwoners is "schrikbarend slecht". Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent waarvoor internationale studenten van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen luchtstalen namen in hun thuisland.

Een opvallend onderzoek van de internationale studenten die de masteropleiding "environmental sanitation" aan de UGent volgen: elk namen ze meetapparatuur mee naar hun thuisland. Zo konden er luchtstalen worden afgenomen in Nigeria (Lagos), Kameroen (Douala), Ethiopië (Addis Abeba), Kenia (Nairobi) en in de Aziatische landen Vietnam (Hanoi), Thailand (Chiang Mai), Bangladesh (Dhaka) en de Filipijnen (Manila).

Die luchtstalen werden vervolgens in het laboratorium in België geanalyseerd. Er werd daarbij gefocust op de troposferische ozonvorming, oftewel de ozonvorming in de onderste laag van de dampkring. Een verhoogde blootstelling aan ozon kan namelijk leiden tot luchtwegklachten en aantasting van gewassen en materialen.

Resultaten

De hoogste troposferische ozonvorming werd gemeten in een drukke straat in Dhaka, Bangladesh (2.200 µg/m³). Die waarde is respectievelijk drie en vier keer hoger dan wat studenten maten in een drukke straat in de Vietnamese hoofdstad Hanoi en in de Filipijnse hoofdstad Manila. Bovendien is de hoeveelheid troposferische ozonvorming in een drukke straat in Gent nog altijd twee keer lager dan die in een park in Dhaka, waar die 300 µg/m³ bedraagt.

Die hoge waarden in de megacities (steden met meer dan 10 miljoen inwoners) van ontwikkelingslanden zijn wellicht te wijten aan de vele verkeersopstoppingen die worden veroorzaakt door een steeds groter wordend autopark bestaande uit meestal oude voertuigen.

De onderzoekers hopen dat het in kaart brengen van luchtvervuiling een eerste stap kan betekenen in de publieke belangstelling voor luchtverontreiniging, alsook voor de invoering van maatregelen om de luchtkwaliteit ook in de ontwikkelingslanden te verbeteren.