Obama komt met omstreden klimaatplan

Het grootste, en het belangrijkste ooit. Zo omschrijft de Amerikaanse president Obama het klimaatplan dat hij straks voorstelt. Hij wil de CO2-uitstoot van de energiesector met een derde naar beneden halen. Het is tegelijk ook het meest omstreden plan ooit.

Obama zet al langer in op scherpere klimaatdoelstellingen, en de presentatie van zijn plan - later vandaag - moet een climax  vormen. Het moet hem ook toelaten om later op het jaar met meer geloofwaardigheid naar de langverwachte klimaattop in Parijs te trekken. Een eerste klimaatplan, in 2009, mislukte immers jammerlijk.

Concreet wil Obama de CO2-uitstoot van de Amerikaanse energiesector de komende vijftien jaar met 32 procent verminderen - wat een terugkeer naar het niveau van vóór 2005 betekent. De krachtcentrales zorgen voor één derde van de totale CO2-uitstoot in de VS. 

Tegelijkertijd zet Obama hoog in op hernieuwbare energiebronnen. Wat nieuw is. In het verleden zei hij dat de Amerikaanse regering altijd van steenkoolcentrales naar milieuvriendelijker gascentrales wilde omschakelen, maar hij vermeldde nooit expliciet dat hij op wind- en zonne-energie wil inzetten.

"Startschot"

"Het startschot", zo klinkt het, "voor een groot klimaatoffensief". "Want klimaatsverandering is niet het probleem van de volgende generatie. Niet langer", zei Obama al, die ook spreekt over de "grootste en belangrijkste stap die we al genomen hebben in de strijd tegen klimaatsverandering."

In de praktijk wil Obama elke afzonderlijke staat  doelstellingen opleggen en ze tegelijkertijd verplichten tot een duidelijk plan om die stap voor stap te bereiken. Maar de medewerking die hij daarvoor nodig heeft, krijgt hij vooralsnog niet: verschillende gouverneurs hebben al laten weten de plannen van de president simpelweg te zullen negeren. 

Het verzet is enorm, zeker vanuit de energiesector zelf en vanuit de steenkoolproducerende staten. Die stellen onomwonden dat Obama "een oorlog aan steenkool" verklaard heeft, en dat zijn milieuoffensief jobs zal kosten. Wellicht volgt een stortvloed aan juridische procedures.