Obama wil uitstoot kolencentrales fors terugdringen

De Amerikaanse president Barack Obama wil de opwarming van de aarde verhinderen door vooral de CO2-uitstoot van kolencentrales te beperken. "We zijn de eerste generatie die de klimaatverandering voelt en de laatste die er iets aan kan doen", luidde het.

Volgens president Obama is de opwarming van onze planeet de grootste bedreiging voor de toekomst van de Verenigde Staten dan gelijk welke andere uitdaging. Bovendien moet er nu wat aan gedaan worden, anders is het te laat en is de opwarming niet meer te stoppen.

Dat is niet langer een probleem voor onze kinderen of kleinkinderen, , maar ook voor ons nu, waarschuwde de president die opmerkte dat de 14 warmste jaren ooit gemeten zich situeerden sinds het jaar 2000 en dat we nu de hoogste gemiddelde temperatuur op aarde hebben in meer dan 800.000 jaar. 

Daarom heeft hij twee jaar geleden aan het milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) de opdracht gegeven om een plan tegen die CO2-uitstoot uit te werken en dat is nu klaar.

Tegen 2030 wil Obama de uitstoot van koolstofdioxide -een van de belangrijkste elementen van opwarming- met een derde terugdringen. Dat zou 870 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer houden en voorkomen dat 90.000 kinderen astma krijgen. De kolencentrales stoten immers meer uit dan verwarming, auto's en vliegtuigen samen.

Concreet krijgen de deelstaten twee jaar de tijd om een eigen aangepast plan uit te werken hoe ze die federale doelstelling willen realiseren. Volgens Obama is dat nodig omdat hun economische modellen verschillend zijn en overigens hebben een aantal staten al dergelijke plannen uitgewerkt. Die moeten nu enkel nog op federaal niveau worden gecoördineerd, zei de president.

A2014

"Kritiek over banen slaat nergens op"

Obama verwacht zich aan forse kritiek van belangengroepen zoals de kolen- of oliebedrijven en anderen. Die kritiek is altijd hetzelfde: duizenden banen zullen bedreigd worden, de economie zal eronder leiden en dergelijke meer, aldus de president.

Hij verwees naar gelijkaardige argumenten die eerder geuit werden tegenover maatregelen om zure regen en smog tegen te gaan, het energieverbruik efficiënter te maken of te investeren in duurzame energie.

Telkens bleken die argumenten geen steek te houden, zei de president. Integendeel, want door die investeringen in groene energie kwamen er nieuwe banen bij, moderniseerde de Amerikaanse economie en konden die beter concurreren met het buitenland, zei Obama.

We kunnen nu nog de opwarming tegenhouden, maar dan moet het snel gaan en we hebben de steun van andere landen nodig. Obama maakt zich sterk dat die hem zullen volgen als Amerika eenmaal de hand aan de ploeg slaat. China wil nu investeren in duurzame energie omdat wij het doen, zei hij. Hoe dan ook is er voor Obama geen plan-B, geen alternatief en bovendien geen excuus als we er niet in slagen om de klimaatverandering te beperken of tegen te houden.

Achter Obama op het spreekgestoelte stond overigens zijn dochter Malia die lijdt aan astma.