Privacycommissie zet licht op groen voor regelgeving rond drones

Hoewel de privacycommissie drones als een "intrusieve technologie voor de privacy" beschouwt, zet ze toch het licht op groen voor de nieuwe regelgeving van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) daarrond. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. De commissie juicht toe dat privacy en drones op wettelijk vlak met elkaar in verband worden gebracht.

Het gebruik van drones heeft op zichzelf niets met privacy te maken. Pas wanneer de onbemande vliegtuigjes persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld door een camera, is privacy een issue.

De privacycommissie vindt drones een meer ingrijpende technologie voor de privacy dan vaste camera's of gewone bewaking vanuit de lucht. Een drone is ook moeilijker opspoorbaar en de persoon die hem bestuurt is moeilijk te vinden. Het toestel kan ook bovendien informatie verzamelen in heel uiteenlopende omstandigheden. Bovendien kan een drone niet enkel filmen, maar ook communicatiesignalen afluisteren, gezichten opsporen, bewegingen registreren of abnormale verplaatsingen melden.

Ondanks al die bedenkingen geeft de privacycommissie toch een positief advies voor het Koninklijk Besluit van minister Galant. Daarin stelt de minister van Mobiliteit duidelijk dat de privacywetgeving moet worden toegepast. De commissie is vooral lovend omdat de privacywetgeving in de opleiding van dronebestuurders wordt opgenomen.