VN wil tegen 2030 armoede de wereld uit

De Verenigde Naties willen tegen 2030 armoede uitroeien. Dat is het speerpunt van de nieuwe doelstellingen voor een duurzamere wereld. Die vervangen de millenniumdoelstellingen, die aan het einde van dit jaar aflopen maar niet meteen een overweldigend succes waren.
AP2014

Er ging twee jaar onderhandelen aan vooraf, maar ze liggen er: de nieuwe doelstellingen rond duurzame ontwikkeling voor de komende vijftien jaar. In september, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, moeten ze wel nog goedgekeurd worden door de 193 leden.

Waren er nog acht millenniumdoelstellingen, dan zijn het er nu 17. En die zijn heel erg ambitieus. De eerste doelstelling bijvoorbeeld mikt op het volledig wegwerken van armoede - waarmee bedoeld wordt dat niemand nog minder dan 1,25 dollar per dag mag verdienen in 2030. 

Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op vrede, gezondheid, kwalitatief onderwijs, toegang tot proper water en energie, gendergelijkheid en het wegwerken van ongelijkheden.

Opvallend: in vergelijking met de acht millenniumdoelstelling ligt er ditmaal veel meer klemtoon op de strijd tegen de klimaatverandering. De VN leggen hierbij de link naar de onderhandelingen van eind dit jaar in Parijs over een klimaatakkoord.

Critici wijzen erop dat het document dan wel ambitieus, maar ook erg vaag en vrijblijvend is. De ontwikkelingsdoelstellingen gelden vanaf 1 januari 2016, maar geen enkele overheid kan hiertoe verplicht worden én iedereen kiest zelf de manier hoe hij de doelstelling wil bereiken.