2.500 extra plaatsen voor asielzoekers

De regering-Michel gaat 2.500 extra opvangplaatsen creëren voor asielzoekers, met een prijskaartje van vijftien tot twintig miljoen per drie maanden. Het pas gesloten terugkeercentrum in Holsbeek wordt opnieuw geopend.

Een voorbeeldje van hoe druk het is: gisteren alleen al dienden 265 mensen een asielaanvraag in. Aan dat tempo dreigt er tegen begin september een acuut opvangtekort. Ons land beschikt over een capaciteit van 18.400 plaatsen, maar die zijn nu nagenoeg allemaal bezet. "Bij onze buurlanden is er al maanden een heel versterkte instroom. Sinds mei hebben wij er ook van en dat blijft zich doorzetten", verklaart staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Om te vermijden dat duizenden asielzoekers de winter in de vrieskou moeten doorbrengen, gaat de regering op korte termijn zorgen voor zowat 2.500 extra opvangplaatsen. Die komen er deels in legerkazernes, deels in bestaande opvangcentra zoals die van het Rode Kruis én in het terugkeercentrum van Holsbeek. Dat laatste wordt heropend. "We garanderen zo dat wij als rijk westers land humaan zijn en mensen op de vlucht een bed, bad en brood aanbieden", aldus Francken.

De regering had een buffer van 80 miljoen ingepland voor crisisopvang en die zal nu worden aangesproken. De extra opvangplaatsen kosten elke drie maanden 15 à 20 miljoen, zegt staatssecretaris Francken in de krant.

De massale toestroom van asielzoekers heeft er gisteren trouwens toe geleid dat niet elke aanvraag behandeld kon worden: de dienst Vreemdelingenzaken stuurde een 50-tal mensen de straat op, met de vraag om donderdag terug te komen. Dat berichten de Mediahuiskranten.