Francken: "Asielzoekers op straat is een karikatuur"

Ons land maakt momenteel géén asielcrisis mee. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat de Dienst Vreemdelingenzaken soms mensen terug op straat moet sturen, gebeurt volgens hem wel vaker. "En veel van die mensen hebben wel degelijk geld om een hotelkamer te betalen."
Archieffoto

Afgelopen nacht hebben zo'n 50 asielzoekers noodgedwongen de nacht op straat moeten doorbrengen omdat Vreemdelingenzaken hun aanvraag niet tijdig kon behandelen. Dat berichten de Mediahuiskranten.

"Dat is niet nieuw", aldus Francken in "De ochtend" op Radio 1. "Mensen komen hier toe en moeten dan asiel aanvragen in Brussel bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar is een wachtzaal waar 200 man binnen kan. Als er meer asielzoekers komen, gaan we hen niet in onveilige situaties brengen. Ze krijgen dan een papiertje mee en moeten zich de dag erna opnieuw aanmelden."

Dat die mensen dan op straat komen te staan voor minstens een nacht, nuanceert Francken. "Veel van die mensen betalen vaak meer dan 10.000 euro om naar hier te komen. Het is dan naïef om te zeggen dat ze geen 50 euro voor een hotelkamer hebben. Het is een karikatuur dat zij totaal berooid zijn. Bovendien kunnen ze eventueel ook bij vrienden of kennissen terecht. Veel mensen binnen die gemeenschappen hebben wel degelijk al kennissen in België omdat we nu eenmaal al veel mensen van die origine hebben."

Francken betreurt naar eigen zeggen het feit dat er soms toch mensen effectief op straat komen te staan. "We gaan kijken wat we daar aan kunnen doen. Maar dat is ook maar voor één nacht. Die mensen kunnen vandaag asiel aanvragen."

"Bed, bad en brood voor alle asielzoekers"

Staatssecretaris Francken verzekert voorts dat er voor iedere asielzoeker wel degelijk plaats is. "Er is op dit moment geen asielcrisis. Er zijn geen asielzoekers die op straat slapen. Diegenen die gisteren op straat hebben geslapen, kunnen nog asiel aanvragen en dan krijgen ze een plaats toegewezen. Iedereen krijgt een bed, bad en brood."

Bovendien gaat de federale regering zo'n 2.500 bijkomende opvangplaatsen creëren. Die komen er deels in legerkazernes, deels in bestaande opvangcentra zoals die van het Rode Kruis én in het terugkeercentrum van Holsbeek. Dat laatste wordt heropend.

Reactie Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt, reageert verontrust.

"Het feit dat de aanvraag van mensen die asiel komen aanvragen in ons land, door de betrokken overheidsdienst niet meteen kan worden behandeld zoals het hoort, vinden wij zeer verontrustend." Dat zegt Charlotte Vandycke, diensthoofd Opvang en Bescherming van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

"De regelgeving schrijft voor dat asielzoekers meteen moeten worden geregistreerd, als ze zich aanmelden en hun aanvraag moet ook meteen worden behandeld. Deze mensen die gisteren letterlijk wandelen werden gestuurd, kregen een bericht dat ze moesten terugkomen in plaats van de behandeling te krijgen van hun aanvraag, waarop ze recht hebben", zegt Charlotte Vandycke.

BELGA/LAMBERT

"Naast de kwestie"

Daarnaast stoort Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich ook aan de opmerking van staatssecretaris Theo Francken. "We vinden de opmerking van Francken dat de asielzoekers toch wel een nacht in een hotel kunnen betalen volledig naast de kwestie", zegt Van Dycke.

"Essentieel is de vraag of België in staat is om de aanvragen van deze mensen te behandelen op de dag zelf. Het gaat erom de vraag om bescherming van die mensen serieus te nemen en niet de vraag te stellen of ze veel of weinig geld in de portemonnee hebben."

Vluchtelingenwerk vraagt zich ook af of er naast de behandeling van de aanvraag ook genoeg maatregelen zijn genomen om de opvang te verzekeren van de mensen die dezer dagen aan asielaanvraag doen.

Meest gelezen