"Getrouwheidspremie is legale oplichting"

Test-Aankoop pleit opnieuw voor een vereenvoudiging van de spaarrekening. De consumentenorganisatie doet dat naar aanleiding van de toenemende populariteit van de spaarrekeningen waarop spaarders maandelijks moeten storten. Die hebben vaak een zeer kleine basisrente, maar een hoge getrouwheidspremie. Test-Aankoop spreekt zelfs van "legale oplichting".

Test-Aankoop is bijzonder kritisch voor de spaarrekening waarop spaarders maandelijks moeten storten. De rente op de spaarrekening lijkt hoog, maar de spaarder krijgt meestal minder dan beloofd. Dat komt omdat alleen de getrouwheidspremie hoog is en niet de basisrente.

Wie bijvoorbeeld de Spaarrekening+ van Belfius (0,10 pct basisrente + 1,40 pct getrouwheid) gebruikt om maandelijks te sparen voor zijn volgende reis, krijgt volgens de berekening van Test-Aankoop maar een rendement van 0,32 procent als hij het geld na een jaar afhaalt. Dat heeft te maken met het feit dat de getrouwheidspremie pas wordt uitbetaald als een bedrag gedurende twaalf maanden onafgebroken op de rekening heeft gestaan.

"Met deze manier van werken heeft de consument natuurlijk het gevoel dat hij zomaar de basisrente en de getrouwheidspremie mag optellen en zodoende een rendement kan genieten van anderhalf procent, terwijl dat in realiteit niet zo is", zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop.

"Vuil spelletje"

Er is niets illegaals aan dat systeem, erkent Test-Aankoop. "De banken doen niet meer dan de bestaande regels voor spaarrekeningen toepassen." Toch vindt de organisatie dat er een "vuil spelletje" gespeeld wordt. "Ze kunnen zonder problemen hoge rentevoeten aankondigen waarvan toch maar een beperkt deel werkelijk zal moeten worden uitbetaald", luidt het.

Niet voor het eerst pleit Test-Aankoop voor een eenvoudiger systeem met één rente per spaarrekening, zo weet de spaarder perfect wat hij krijgt. "Sommige banken hebben reeds die stap gezet zonder dat er wordt geklaagd dat het ontbreken van een getrouwheidspremie tot gevolg zou hebben dat de spaarders vlugger hun geld opnemen (wat de banken zou kunnen destabiliseren). Dit argument, dat dikwijls door de banken en toezichthoudende overheden wordt gebruikt, lijkt vandaag totaal voorbijgestreefd", stelt Test-Aankoop.