Regering herwerkt wet om gegevens van Belgen bij te houden

De regering heeft een nieuw wetsvoorstel klaar dat bepaalt welke gegevens telecomoperatoren van klanten moeten bijhouden en wie er toegang toe krijgt. Het nieuwe wetsvoorstel is een herwerkte versie van de oude dataretentiewet.

De regering vindt het noodzakelijk om gegevens over ons e-mail - en gsm-verkeer te blijven bewaren. Anderhalve maand geleden heeft het Grondwettelijk Hof een wet vernietigd over het bijhouden van onze elektronische communicatie. Intussen heeft de regering wel een bijgestuurd wetsvoorstel klaar, maar zegt dat het onmogelijk is om een selectie te maken van wie het mail - en gsm-verkeer moet worden geregistreerd.

Tegenwind

In het nieuwe wetsvoorstel zitten een aantal belangrijke wijzigingen. Zo krijgt het gerecht maar toegang tot de data als het beoogde resultaat niet kan bereikt worden door een meer privacyvriendelijke manier van werken. Een tweede aanpassing bepaalt wie toegang heeft tot de gegevens. Een derde wijziging houdt in dat het nieuwe voorstel een onderscheid maakt tussen vier soorten van gegevens en daar een bewaartermijn aan koppelt. Daarbovenop komt een bescherming voor dokters, advocaten en journalisten, die vallen onder het beroepsgeheim.

De telecomoperatoren krijgen vier weken de tijd om te reageren op het voorstel. Daarna geeft de Privacycommissie haar advies. De Internet Service Providers Association (ISPA) wordt deze maand geconsulteerd over het nieuw wetsvoorstel dat de regering klaar heeft. Bij de Franstalige Orde van Advocaten waarschuwt men echter al dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm opnieuw veel tegenwind zal krijgen.

Anderhalve maand geleden ontstond er veel ophef bij politie en justitie omdat het Grondwettelijk Hof de wet vernietigde die bepaalde dat telecomoperatoren in ons land één jaar lang gegevens mochten bijhouden over e-mail - en gsm-verkeer.

Eén van de belangrijkste bezwaren was toen dat de gegevens van alle Belgen werden bewaard en dus bijvoorbeeld niet alleen van mensen die een bepaald misdrijf hebben gepleegd. Met die vernietiging ging het Grondwettelijk Hof in op de bezwaren van de  Liga voor de Mensenrechten.