Dexia voor 395 miljoen euro blootgesteld aan Puerto Rico

De Belgisch-Franse restbank Dexia was eind juni voor 395 miljoen euro blootgesteld aan overheidsbedrijven van de Commonwealth van Puerto Rico, die niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Eind vorig jaar was dat nog voor 377 miljoen euro, maar de toename vloeit niet voort uit nieuwe aankopen van effecten. Dat blijkt vandaag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De blootstelling van Dexia is evenwel "voor 95 procent gewaarborgd door kredietverzekeraars van goede kwaliteit", zo luidt het. De voorzieningen die door Dexia voor Puerto Rico en zijn overheidsbedrijven werden aangelegd, bedragen 41 miljoen euro.

Nog andere voorzieningen aangelegd

Dexia geeft ook aan beslist te hebben om een voorziening aan te leggen van 197 miljoen euro voor zijn blootstelling aan de Oostenrijkse restbank in geordende afbouw Heta Asset Resolution.

Vorige maand boekte Dexia een eerste meevaller in zijn strijd tegen de Oostenrijkse bad bank, met een gunstige uitspraak van het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof. Midden juli trokken Dexia en tien andere schuldeisers in Duitsland naar de rechter tegen Heta. Ze eisen daarbij de onmiddellijke terugbetaling van 1 miljard euro aan uitstaande vorderingen. Dexia zelf is voor 395 miljoen euro blootgesteld.

Tot slot kwam Dexia vandaag ook nog terug op de Griekse crisis. De restbank heeft geen rechtstreekse blootstelling aan de Griekse staat, maar wel een blootstelling op Griekse tegenpartijen. Het betreft voornamelijk twee projectfinancieringen waarvoor in het verleden al een voorziening was aangelegd, en twee lokale besturen.

"Wegens de grote financiële en macro-economische onzekerheid rond het land werd voor de uitstaande schulden van deze lokale besturen voorzieningen aangelegd, in functie van de mate waarin ze financieel afhangen van de staat", klinkt het.