Moslims willen dat Weyts verbod op onverdoofd slachten intrekt

Bijna 50 moslimorganisaties hebben Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in gebreke gesteld. Ze willen dat hij voor 1 september het verbod op onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren intrekt.

Eind september vindt het Offerfeest plaats en dan slachten veel moslims ritueel een schaap, wat betekent onverdoofd. Weyts heeft op basis van een Europese verordening beslist dat het ritueel slachten voortaan enkel nog kan in erkende slachthuizen en niet meer op tijdelijk ingerichte slachtvloeren.

De moslims vrezen dat de erkende slachthuizen de toeloop niet aankunnen, waardoor ze tijdens het Offerfeest hun schaap niet ritueel gaan kunnen slachten. Als Weyts het verbod niet intrekt, willen ze de geleden schade op hem verhalen.

"Wij willen meewerken aan een duurzame oplossing"

"Met de brief willen we vooral komen tot een overleg met de minister. Wij willen meewerken aan een duurzame oplossing", zegt Habib El Ouakili, SP.A-schepen in Hasselt, in "De ochtend" op Radio 1.

El Ouakili zegt dat er in Limburg op dit moment, zes weken voor het Offerfeest, nul procent mogelijkheid is om te slachten in erkende slachthuizen. "Als we kijken naar Vlaanderen is de mogelijkheid minder dan 25 procent", voegt hij eraan toe. "Veel slachthuizen zijn hier nog niet op voorbereid of slachten geen schapen."

"Vanuit de moslimgemeenschap en lokale overheden is er een enorme bezorgdheid. De oplossing die er nu ligt, is niet werkbaar. We hebben al eerder geprobeerd de minister op te roepen tot een overleg, en hij is daar tot op heden nog niet op ingegaan", zegt hij.

"Dierenwelzijn ernstig nemen"

Weyts houdt echter voet bij stuk. "Ik heb al een jaar op voorhand gezegd dat ik de Europese regelgeving moet toepassen. Ik kan mij niet laten afdreigen met schadeclaims en processen. We moeten het dierenwelzijn ernstig nemen", zegt hij.

De moslimorganisaties stellen voor dat Weyts het Offerfeest zou laten erkennen als een Vlaamse, culturele traditie, zodat er een uitzondering zou kunnen worden gemaakt op de Europese regels voor dierenwelzijn. De minister is echter niet van plan om daar op in te gaan. "Het onverdoofd slachten als een Vlaamse, culturele traditie omschrijven... dat vind ik nogal bij de haren getrokken", zegt hij.

"Alternatieven waren onbespreekbaar"

Volgens Weyts heeft hij wel overlegd met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap en zijn er wel alternatieven. "Men kan giften doen, in plaats van een schaap te slachten. In het buitenland aanvaarden sommige moslimgemeenschappen verdoofd slachten wel", zegt hij. "Men zou het Offerfeest ook kunnen spreiden over drie dagen, zodat de capaciteit van de slachthuizen verdrievoudigt."

Ook het alternatief om onmiddellijk na het kelen een verdoving toe te dienen, was volgens Weyts onbespreekbaar voor de moslimvertegenwoordigers. De minister blijft wel openstaan voor overleg.