Vijf miljoen euro aan dubbel betaalde boetes terugbetaald

Vorig jaar was het bedrag aan terugbetaalde boetes precies 5.215.844 euro. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2013 ( 2.674.024) en in vergelijking met 2009 (1.796.327) bijna drie keer zoveel.

De toename van de terugbetalingen werd mogelijk omdat de Federale Overheidsdienst Financiën sinds vorig jaar het innen van boetes heeft geautomatiseerd. Voorwaarde was het opkuisen van het wachtregister van de betalingen en bij die gelegenheid heeft FOD Financiën schoon schip gemaakt met dubbele betalingen.

Strafrechtelijke of penale boetes zijn van de meest opgelegde straffen door de strafrechter. Vorig jaar ging het in totaal om precies 448.504.340 euro aan geïnde penale boetes die rechtbanken en hoven hebben opgelegd. Het ging niet uitsluitend over boetes voor verkeersovertredingen, maar ook over boetes voor, bijvoorbeeld, urineren in het openbaar, dronkenschap of nachtlawaai.

Liefst 1,10 procent van die boetes is dubbel betaald. Volgens Francis Adyns van FOD Financiën ligt dat aan de betaler zelf. Die heeft bijvoorbeeld te laat betaald, een aanmaning gekregen en opnieuw betaald, doordat hij bij de aanvankelijke betaling geen of een foute gestructureerde mededeling ingaf of een verkeerd rekeningnummer invulde.