Bourgeois slaat terug naar topambtenaar

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert behoorlijk scherp op de kritiek van Dirk Van Melkebeke. Kort samengevat: de vertrokken topambtenaar valt wel de besparingen van de Vlaamse regering aan, maar heeft ze zelf mee uitgewerkt. "We betreuren dat hij zijn spreekrecht gebruikt door in de pers de Vlaamse regering politiek aan te vallen."

Dirk Van Melkebeke, de laatste socialistische topambtenaar in Vlaanderen, haalde bij zijn vertrek de voorhamer boven. Met de geplande besparingen, argumenteert hij, komt de werking van de administratie in het gedrang. Bovendien, zei hij in De Standaard, werd hij wegens zijn politieke kleur niet langer bij alles betrokken.

"Suggestie mist elke grond"

Exit Van Melkebeke dus, maar zijn uithaal wordt hem door de huidige Vlaamse regering niet in dank afgenomen. Geen sprake van, zegt minister-president Bourgeois in een reactie aan VRT Nieuws, dat het hem wegens zijn politieke kleur moeilijk is gemaakt.

Bourgeois: "De suggestie dat de regering het hem, omwille van zijn politieke verleden, moeilijk zou gemaakt hebben, mist elke grond. De heer Van Melkebeke heeft schriftelijk noch mondeling enige opmerking gemaakt of motivering voor zijn ontslag gegeven." (Er speelden ook familiale motieven, nvdr).

Van Melkebeke was tot aan zijn ontslag de chef van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, een bevoegdheid van N-VA-minister Philippe Muyters. In het verleden was hij jarenlang kabinetschef van socialistische ministers, onder meer van Frank Vandenbroucke. Het is geen geheim dat N-VA en SP.A tijdens de voorbije legislatuur kat en hond waren.

"Verwonderd"

Bourgeois zegt te "betreuren" dat Van Melkebeke zijn spreekrecht gebruikt om de Vlaamse regering politiek aan te vallen. Om dan meteen terug te trappen. Van Melkebeke, zo doet Bourgeois uit te doeken, valt de Vlaamse besparingsplannen nu wel aan, maar hij werkte ze zelf mee uit. 

Bourgeois: "We zijn verwonderd dat hij zegt dat de besparingen niet kunnen gebeuren zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen. Als lid van het voorzitterscollege (van de topambtenaren, nvdr) heeft Van Melkebeke zich begin dit jaar nog mee geëngageerd om die besparingen door te voeren."

Hij zat bovendien mee in de cockpit, zegt Bourgeois. "Als voorzitter van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie heeft hij meegeschreven aan het kerntakenplan voor dat beleidsdomein, waarin bepaald wordt welke activiteiten de volgende jaren versterkt, afgebouwd en geoptimaliseerd zullen worden."

"Meer besparingen zijn mogelijk"

Uiteraard zijn de besparingen zelf juist en goed, argumenteert Bourgeois nog eens. "Ten gronde verschilt de Vlaamse regering van mening met Dirk Van Melkebeke: ze is ervan overtuigd dat, door focus op kerntaken en een meer efficiënte werking, de Vlaamse overheid nog belangrijke besparingen op personeel en een afbouw van het aantal ambtenaren kan doorvoeren zonder verlies aan kwaliteit."