Invloedrijke Democratische senator kant zich tegen akkoord met Iran

De Democratische senator Chuck Schumer, een van de meest invloedrijke stemmen voor de joodse gemeenschap in het Amerikaanse Congres, heeft zich uitgesproken tegen het nucleaire akkoord dat de VS heeft afgesloten met Iran. Dat is een zware slag voor president Barack Obama.

"Nadat ik het akkoord in detail had bestudeerd en er zwaar over had nagedacht, heb ik beslist om tegen te stemmen", zegt Schumer in een persbericht.

Dat is slecht nieuws voor Obama, die in het Congres campagne voert om het akkoord toch goed te keuren. De Republikeinen hebben er de meerderheid en ook daar is de tegenstand erg groot. Gevreesd wordt dat meer Democraten zich door Schumer zullen laten overtuigen.

Het akkoord werd midden juli afgesloten tussen Iran en enkele wereldmachten, na meer dan twee jaar onderhandelen. Iran zou beperkt uranium mogen verrijken, in ruil voor het opheffen van de internationale sancties.

Het Amerikaanse Congres zal in september een eerste keer stemmen over het akkoord. Obama heeft al gezegd dat hij zijn veto zal gebruiken en dan is een tweederdemeerderheid nodig om dat veto te omzeilen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat twee derde van de Amerikaanse parlementairen zal tegenstemmen.

In zijn persbericht zegt Chuck Schumer dat Iran niet zal veranderen. Hij vindt het dan ook beter om de sancties tegen het land te behouden "en voort de diplomatieke weg te bewandelen".