Kamercommissie woensdag bijeen over asielcrisis

Staatssecretaris Theo Francken heeft op Twitter laten weten dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken volgende week woensdag bijeenkomt over de asielcrisis. Vlaams Belanger Filip Dewinter had daarom gevraagd.

Dewinter hekelt de beslissing van de ministerraad om vijf legerkazernes te gebruiken voor extra opvangcapaciteit. Volgens Dewinter probeert de regering het parlement te omzeilen door die beslissing in volle vakantieperiode te nemen.

Gisteren besliste de ministerraad waar er extra opvangplaatsen komen voor asielzoekers. De vroegere legerkazernes van Helchteren, Sint-Niklaas/Beveren (Westakkers), Vilvoorde, Luik en Doornik zullen daarvoor worden gebruikt. Er zullen ook extra plaatsen komen in enkele bestaande asielcentra en ook eerder gesloten centra zullen opnieuw de deuren openen.

Alles samen zouden er ongeveer tussen de 2.400 en 2.700 plaatsen bijkomen. De eerste zouden al over twee weken beschikbaar moeten zijn.

30 extra krachten om asielaanvragen te verwerken

Om het sterk toenemend aantal asielaanvragen te verwerken, werven het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken 30 extra krachten aan. Selor, het aanwervingsbureau van de overheid, heeft daartoe vandaag een procedure gelanceerd.

De Dienst Vreemdelingenzaken werft vier mensen aan, bij het CGVS komen er vanaf oktober in totaal 25 zogenaamde protection officers bij. Zij onderzoeken de asielaanvragen, ondervragen asielzoekers en bereiden het dossier voor de uiteindelijke beslissing over de verlening van een beschermingsstatus voor. Momenteel zijn er voor dat werk ongeveer 250 mensen ter beschikking.