Stuurt Taylor Swift "1989"-kledinglijn bij voor Chinese markt?

Gooit Taylor Swift haar kledinglijn in het teken van haar album "1989" in de originele uitvoering op de Chinese markt? Of verwijdert ze eerst alle verwijzingen naar het jaartal omdat het samenvalt met het jaar waarin studentenprotesten in Peking bloedig werden neergeslagen? Over die vraag wordt in de VS duchtig gespeculeerd.

Morgen lanceert Swift haar kledinglijn in China. Die staat in het teken van "1989", de titel van zowel haar jongste album als haar jongste tournee en een verwijzing naar haar geboortejaar. Verschillende kledingstukken dragen het opschrift "T.S. 1989" en net dat is mogelijk een probleem.

In 1989 was Peking immers het toneel van massale studentenprotesten voor meer inspraak en democratie die zich vooral op en rond het Tiananmen-plein (Tiananmen Square) afspeelden. De Chinese autoriteiten sloegen die protesten uiteindelijk met veel geweld neer. Veel studenten vonden hierbij de dood.

Zesentwintig jaar later zijn deze gebeurtenissen nog steeds strikt taboe in China. Sterker nog: omdat ze uit alle schoolboeken en historische werken zijn geweerd, weten veel Chinese jongelui vandaag niks af van wat zich toen heeft afgespeeld.

Een kledinglijn met het opschrift "T.S. 1989" is de Chinese communistische partij dan ook mogelijk een doorn in het oog. In Amerikaanse media duiken geruchten op dat de entourage van Swift alle verwijzingen naar "1989" op de kledij heeft laten verwijderen om de autoriteiten niet te schofferen. Die geruchten worden gevoed door twee versies van een promotiefilmpje dat de intrede op de Chinese markt moet ondersteunen: in één filmpje duikt "1989" wel op, in het andere is het nergens te zien.

Of "1989" nu wel of niet op de kledingstukken staat afgebeeld, wordt morgen duidelijk. De geruchten liggen hoe dan ook in lijn met beslissingen van andere Westerse ondernemingen om hun producten aan te passen voor de Chinese markt uit angst om aan bepaalde taboes te raken. Zo paste Sony vorige maand scènes uit de film "Pixels" aan omdat die de Chinese muur met beschadigingen toonden. Sony vreesde dat de autoriteiten dit als een belediging zouden interpreteren.