Belgen staan erg negatief tegenover migratie

Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er te veel immigranten zijn in ons land. Dat blijkt uit een enquête bij 17.533 inwoners van 24 ontwikkelde landen. Uit het onderzoek komt België naar voor als een van de meest migrant-onvriendelijke landen.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties is de migratie in de wereld in 2013 gestegen tot 230 miljoen mensen. In 1990 ging het nog om 150 miljoen mensen. Die gestegen immigratie lijdt tot meer gespannen verhoudingen tussen de autochtone inwoners en de nieuwkomers, zeker in de ontwikkelde landen.

Het onderzoeksbureau Ipsos onderzocht in 24 landen, zowel in Europa, Amerika en Azië,  de houding van de bevolking tegenover migranten. De resultaten zijn ontluisterend. Zo vindt de helft van de ondervraagden dat er te veel migranten in hun land zijn en dat die de ontwikkeling van hun land negatief beïnvloeden.

In ons land is 61 procent van de ondervraagden van mening dat er te veel migranten zijn. België staat daarmee op de vijfde plaats, na Turkije (92%), Italië, Rusland en Zuid-Afrika. In Duitsland, het Europese land met de grootste toevloed van migranten, vindt 43 procent van de ondervraagden dat er te veel migranten zijn.

Op de vraag of de immigratie een negatieve invloed heeft op het land, antwoordt 58 procent van de Belgen "ja". Alleen in Turkije, Italië en Rusland zijn er nog meer ondervraagden die de komst van migranten een slechte zaak voor hun land vinden.

Nog altijd meer dan de helft van de Belgen (52 procent) vindt dat het moeilijker is om een job te vinden door de komst van migranten. Ons land neemt daarmee de zevende plaats op de lijst van 24 in.  En 56 procent van de Belgen denkt dat de migranten een te grote last leggen op de dienstverlening van de overheid.

Amper 12 procent van de ondervraagde landgenoten denkt dat migranten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van ons land. België blijft daarmee ver onder het gemiddelde van meer dan 20 procent in de 24 onderzochte landen.

De studie is gebaseerd op online-interviews van Ipsos. In België werden 500 mensen ondervraagd. De foutenmarge bedraagt 5 procent.

Meest gelezen