12 tot 18 augustus 1915: duizend Britse soldaten verdrinken

In de Egeïsche Zee zorgt een Duitse duikboot voor een nieuwe scheepsramp. Een 1.000-tal Britse soldaten verdrinken als hun transportschip wordt getorpedeerd.

Een Duitse onderzeeër heeft in de Egeïsche Zee een schip doen zinken dat Britse troepen naar Gallipoli vervoerde. Het gaat om de ‘Royal Edward’, een Canadees passagierschip dat sinds het begin van de oorlog was opgeëist.

Overlevenden van de "Royal Edward" klimmen aan boord van het hospitaalschip "Soudan", hun reddingsbootje is gekanteld (Wikimedia Commons).

De ‘Royal Edward’ was ter hoogte van de Dodekanesos toen het door een torpedo getroffen werd. Het schip zonk binnen de zes minuten.

Britse en Franse schepen in de buurt, alsmede enkele vissersboten, wisten 661 opvarenden te redden. De overige inzittenden, mogelijk meer dan duizend, zijn omgekomen.

Overlevenden aan boord van het hospitaalschip "Soudan" in witte kamerjassen die ze hebben gekregen.

Het schip vervoerde meer dat 1300 Britse soldaten. De meesten bevonden zich onder het dek en hadden niet te tijd om zich te redden.

Vlak in de buurt bevond zich ook een Brits hospitaalschip. De U-boot heeft dat met rust gelaten, overeenkomstig de internationale regels.

Britse troepen gaan op 11 augustus aan boord van de Royal Edward in de haven van Alexandrië, de meesten voor hun laatste reis (KAtkin collectie)..

Veel minder Belgische vluchtelingen in Nederland

Volgens de laatste cijfers is het aantal Belgische vluchtelingen in Nederland onder de honderdduizend gedaald.

Men schat dat in de eerste maanden van de oorlog meer dan een miljoen Belgen de Nederlandse grens zijn overgestoken, de meesten na de val van Antwerpen in oktober 1914.

Maar mede door de campagne van het Antwerps stadsbestuur is een groot deel daarvan al snel teruggekeerd. Begin dit jaar waren er nog zowat een half miljoen vluchtelingen over.

Vluchtelingen bij hun terugkeer naar Antwerpen vanuit Nederland, Duitse soldaten helpen hun bagage dragen. Duitse postkaart, Stadsarchief Antwerpen.

Maar mede door de campagne van het Antwerps stadsbestuur is een groot deel daarvan al snel teruggekeerd. Begin dit jaar waren er nog zowat een half miljoen vluchtelingen over.

Volgens de laatste cijfers zijn er nu nog maar 92.000. Daarnaast zijn nog 33.000 Belgische militairen die in Nederlandse kampen zijn geïnterneerd.

Twee Belgische vrouwen zamelen met de hulp van twee boyscouts geld in aan de ingang van de hipodroom van Newmarket.
© IWM (Q 53361)

Naar België keren nog maar weinigen terug. De toestand aldaar is immers ellendig.

De meeste Belgen nemen in een Nederlandse haven de boot naar Engeland. Een groot deel daarvan reist vandaar door naar Frankrijk.

Een orkestje treedt op voor de kinderen van Belgische vluchtelingen in Parijs, 2 juni 1916 (Albums Valois, BDIC).

Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië tellen nu meer Belgische vluchtelingen dan Nederland. Nogal wat Belgen verlaten Nederland om in het Belgisch leger dienst te nemen. Daarnaast zijn er nogal wat geschoolde arbeiders die gaan werken in de Britse oorlogsindustrie.

Belgische soldaten in een interneringskamp in Nederland

85e verjaardag Frans Jozef zonder feestvreugde

Frans Jozef, keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije, viert op 18 augustus zijn 85e verjaardag.Vanwege de oorlog vinden er geen grootse plechtigheden plaats.

De toestand van Oostenrijk-Hongarije is allesbehalve rooskleurig. De “keizerlijke en koninklijke” legers hebben heel wat nederlagen opgelopen en hun organisatie is erbarmelijk. Alleen door de hulp van de machtige bondgenoot Duitsland wist het aan het oostelijk front stand te houden.

De keizer verscheen voor het laatst in het openbaar op 23 juni toen de inwoners van Wenen hem kwamen huldigen na de heroverovering van Lemberg (uit QSports &Salon, 17 augustus 1915).

Frans Jozef is het oudste en het langst regerende staatshoofd van Europa. Hij zit al 66 jaar op de troon.

De oude keizer lijkt het voornaamste bindmiddel om zijn multinationaal rijk bijeen te houden. Maar door de oorlog – die hijzelf heeft laten ontketenen - heeft ook hij veel glans verloren.

Vele kranten en tijdschriften brengen hulde aan de keizer op hun voorpagina, zoals hier het in Praag uitgegeven Tsjechisch-talige Cech en Sports & Salon.
"Een jonge vrouw bekijkt liefdevol een buste van keizer Frans Josef": poster voor een tentoonstelling van 80 schilderijen met scenes uit het leven van de keizer, ten voordele van de weduwen en wezen van gesneuvelde soldaten en van het Rode Kruis ( circa 1915, collectie Library of Congress)

Herdenking 1 jaar Slag der Zilveren Helmen

In het Limburgse stadje Halen is op 12 augustus de eerste verjaardag herdacht van de Slag der Zilveren Helmen. De Belgische cavalerie slaagde er toen in de Duitse cavalerie terug te slaan.

Een "glorieuze" overwinning werd het genoemd, maar die nauwelijks impact had op het verloop van de oorlog.

De bevolking trok in processie naar de begraafplaats van de Belgische slachtoffers, terwijl Duitse militairen respectvol toekeken. Belgen en Duitsers legden kransen op de graven van hun gesneuvelde landgenoten.

Meest gelezen