De Wever: "Eigen grenzen bewaken bijna onvermijdelijk"

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalt in "Terzake" vanavond zwaar uit naar het Europese asielbeleid. "Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer een vrij verkeer van criminelen en terroristen wordt, dan moet je daar grenzen aan stellen." Hij denkt ook aan een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen.

De Wever snapt niet in welke "ivoren toren" de Europese Commissie zit door de Schengenverdragen die het vrije verkeer van goederen en personen in Europa regelen onbespreekbaar te maken. "Ik ben absoluut pro-Schengen, maar dat veronderstelt wel dat de achterdeur op slot is", zegt hij. "Laat ons de buitengrenzen van Europa bewaken, daar de eerste opvang van vluchtelingen doen, humanitair onze verantwoordelijkheid op te nemen en dan fair verdelen over de lidstaten."

Het is voor De Wever immers onbegrijpelijk dat enkele Europese landen bijna alle asielaanvragen op zich moeten nemen. "In juli heeft België 3.700 asielaanvragen gekregen, Portugal 70 en Tsjechië 56. Dat is niet eerlijk. In Duitsland zijn er 800.000 bij gekomen in een jaar tijd. Dat is een stad de grootte van Brussel die er in één jaar bijkomt."

Er is voor hem dan ook een ander Europees asielbeleid nodig. "Europa moet morgen met een andere invulling komen, het is bijna onvermijdelijk dat anders de lidstaten de eigen grenzen gaan bewaken", zegt hij. "Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen ten terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen."

"Absorptieniveau in Antwerpen is bereikt"

Bart De Wever wil voorts dat er nagedacht wordt over een apart statuut voor vluchtelingen, iets wat nu door Europa verboden is. "Eens iemand erkend is als vluchteling, krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die daar al hun hele leven aan bijdragen."

De grootste problemen moeten overigens nog komen volgens De Wever. "Veel van de vluchtelingen die nu asiel aanvragen, komen uit oorlogsgebied en zullen erkend worden. Dan is het natuurlijk de vraag waar ze zich zullen vestigen." De Wever heeft als burgemeester van Antwerpen alvast geen plannen voor collectieve opvangplaatsen. "Het absorptieniveau in Antwerpen is bereikt", zegt hij daarover. "Zes op de tien baby's die in Antwerpen geboren worden, hebben als moedertaal niet het Nederlands. Als we denken dat we allemaal jobs en goed onderwijs kunnen geven aan die mensen, dan zeg ik dat dit problematisch zal zijn."

Meest gelezen