Grootste cartografische collectie van België en Midden-Afrika online

In de Nationale Bibliotheek van België is "Cartesius" voorgesteld, de grootste cartografische collectie van België en Midden-Afrika ter wereld. Via de website cartesius.be krijgt zowel het groot publiek als de specialist voortaan toegang tot zowat 200.000 kaarten en 300.000 luchtbeelden.

Cartesius is een project waar de Koninklijke Bibliotheek van België, het Rijksarchief, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut vijf jaar lang aan samenwerkten. De Nationale Loterij investeerde 800.000 euro.

De oudste kaarten uit de verzameling dateren uit de 14e eeuw, de recentste zijn hedendaagse kaarten. Er zitten wereldberoemde kaarten tussen zoals die van Mercator en Blaeu. De website werkt met geolokalisatie, zodat de gebruiker kan browsen op een kaart om alle bestaande documenten over het geselecteerde gebied terug te vinden. Omdat het scannen, beschrijven en geolokaliseren een arbeidsintensief project is, staan voorlopig nog "slechts" enkele tienduizenden kaarten online. De interface is volgens de ontwerpers eenvoudig te begrijpen voor de leek en tegelijkertijd nauwkeurig genoeg voor de historicus of een andere onderzoeker.

Naast het geoportaal bevat de site ook een virtueel laboratorium waarop gebruikers oude kaarten en luchtbeelden kunnen samenbrengen, interpreteren en becommentariëren.

Ook voor de geïnteresseerden uit Congo, Rwanda en Burundi moet het portaal een grote vooruitgang betekenen. Veel van de kaarten van Midden-Afrika bestaan enkel in het Museum van Midden-Afrika, waardoor men vroeger naar Brussel moest komen voor consultatie. Dat kan nu dus online.

Meest gelezen