Jambon wil alle passagiersgegevens bijhouden

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil de gegevens van passagiers in ons land opslaan. Dat heeft hij gezegd in de kamercommissie waar de verijdelde aanslag op de Thalys tien dagen geleden werd besproken.
De ministers Jambon en Geens in de kamercommissie.

Op Europees vlak wordt er druk gewerkt aan een PNR-systeem (passenger name record). De Europese wetgeving richt zich op de verwerking van de gegevens van vliegtuigpassagiers, maar Jambon wil in België een stap verder gaan, door de gegevens van alle passagiers, dus ook die van reizigers op internationale treinverbindingen, te registreren. Jambon wil het PNR-systeem in eigen land bovendien uitbreiden naar verbindingen binnen de Schengenzone.

De discussie over een Europees PNR-systeem om op zoek te gaan naar verdachte personen en reisbewegingen kwam in een stroomversnelling terecht na de aanslagen in Parijs begin dit jaar. De Europese Commissie legde haar oorspronkelijk voorstel twee jaar geleden al op tafel, maar de bevoegde commissie in het Europees Parlement stemde pas vorige maand in met het idee dat gegevens van vliegtuigpassagiers (tijdelijk) bijgehouden worden. Het voorstel, waarover de lidstaten en het Parlement tegen het einde van het jaar een definitief akkoord hopen te bereiken, heeft enkel betrekking op vluchten van en naar Europa, niet op intra-Europese verbindingen.

Over enkele weken al hoopt minister Jambon zijn eigen wetsontwerp klaar te hebben. Hij overlegt daarover met de andere bevoegde federale kabinetten.

Gerechtelijk onderzoek

Nog in de kamercommissie gaf minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een stand van zaken over het gerechtelijk onderzoek naar de dader van de aanslag in de Thalys.

Opvallend is dat er nog heel wat vragen onbeantwoord blijven. Is de man nu echt in Syrië geweest en maakte hij deel uit van een netwerk?

Geens heeft de veiligheidsdiensten gevraagd of we meer hadden kunnen doen, maar het antwoord is neen. Er is twee keer een melding gekomen vanuit de Spaanse veiligheidsdiensten. Die meldingen zijn telkens onderzocht, maar de opzoekingen hebben niets opgeleverd.

"Van de betrokkenen zijn geen sporen terug te vinden in het rijksregister en de dienst vond ook na bevraging van haar bronnen geen enkel spoor van de aanwezigheid van Ayoub El Khazzani op Belgisch grondgebied", aldus Geens.

Meest gelezen