Opgroeien op veeboerderij beschermt tegen astma

Het was al langer bekend dat kinderen die opgroeien op een veeboerderij, minder last hebben van allergieën en astma. Belgische onderzoekers zijn er nu in geslaagd om aan te tonen dat er wel degelijk een oorzakelijk verband is tussen de blootstelling aan zogenoemd "boerderijstof" en een bescherming tegen astma en allergieën. Daarnaast hebben ze ook voor een deel het mechanisme gevonden dat deze bescherming verklaart. Volgens de onderzoekers is de "baanbrekende ontdekking een grote stap in de richting van een astmavaccin".

Dat buitenlucht gezond is, is een oude volkswijsheid. Een 14-koppig onderzoeksteam, onder leiding van de professoren Bart Lambrecht en Hamida Hammad, beiden verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit Gent, heeft nu aangetoond dat deze stelling ook een solide wetenschappelijke basis heeft.

Uit verschillende studies was al gebleken dat kinderen die opgroeien op een veeboerderij, beter beschermd zijn tegen astma en allergieën. Op de vraag waarom dat zo is, tastte de wetenschap echter tot voor kort in het duister.

“Wat wij nu ontdekt hebben, is dat de link tussen boerderijstof en een bescherming tegen astma en allergieën echt bestaat. Daar zijn we achter gekomen door muizen bloot te stellen aan extracten van boerderijstof uit Duitsland en Zwitserland. Tests wezen uit dat deze muizen volledig beschermd waren tegen huisstofmijtallergie, de meest voorkomende vorm van allergie bij mensen”, zegt professor Bart Lambrecht in een persmededeling.

Eiwit A20

Naast dit oorzakelijk verband ontdekten de wetenschappers ook het mechanisme dat achter de bescherming zit: boerderijstof zorgt ervoor dat het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen minder reageert op allergenen, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt.

“Dit effect wordt veroorzaakt door het eiwit A20, dat het lichaam produceert na contact met boerderijstof. Als we het A20-eiwit in het slijmvlies van de longen inactiveren, blijkt het boerderijstof niet meer in staat om allergie en astma af te remmen”, zegt professor Hamida Hammad.

Test bij patiënten

De bevindingen werden vervolgens ook getoetst bij patiënten. Daaruit bleek dat mensen die last hebben van allergieën en astma, een tekort hebben aan het beschermende eiwit A20. Dat verklaart waarom zij zo sterk reageren op allergenen.

“Bovendien stelden we bij een testgroep van 2.000 kinderen die opgroeien op een boerderij, vast dat het grootste deel beschermd is. Zij die echter nog steeds allergieën ontwikkelen en dus niet beschermd zijn, hebben een genetische variant van het A20-gen waardoor A20 niet naar behoren functioneert”, zegt professor Lambrecht (kleine foto).

Overigens is zo dat het mechanisme alleen werkt in de eerste twee levensjaren, als de longen van de kinderen nog in volle ontwikkeling zijn. Kinderen die pas later op een boerderij gaan wonen, ontwikkelen de bescherming niet meer.

Lieven Dirckx

Preventief middel tegen astma?

De conclusies van het team openen concrete pistes voor verder onderzoek. Zo proberen ze nu uit te zoeken welke actieve stof in het boerderijstof precies instaat voor de bescherming. Als dat bepaald kan worden, is de ontwikkeling van een preventief medicijn tegen astma een mogelijke volgende stap.

“We hebben al een idee dat een deel van het antwoord ligt bij endotoxines, bestanddelen van de celwanden van specifieke bacteriën. Maar ongetwijfeld zijn er nog meer actieve stoffen die een rol kunnen spelen. De ontdekking van de manier waarop boerderijstof beschermt, heeft de wetenschap hoe dan ook op het goede spoor gezet naar de ontwikkeling van een astmavaccin en nieuwe allergietherapieën. Er zijn echter nog verschillende jaren onderzoek nodig voor die tot bij de patiënt komen”, zegt professor Hammad (kleine foto).

Het team plant ook nog experimenten om aan te tonen dat de bescherming blijft voortduren tot de volwassenheid.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan het VIB Inflammatie Research Center van VIB, UGent, in samenwerking met onderzoekers uit München, Rotterdam en Marseille.

De studie is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift Science.

Ine Dehandschutter

Meest gelezen