Asielzoekende mannen uit Bagdad vertellen zelfde "ongeloofwaardige verhaal"

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen gaat de komende drie weken het statuut van subsidiaire bescherming niet meer toekennen aan alleen reizende jonge mannen uit Bagdad. Heel wat van hen blijken namelijk hetzelfde stereotiepe verhaal te vertellen.

Vier op de tien asielaanvragen in ons land komen van mannen uit de Iraakse hoofdstad Bagdad. Vorige maand stelde het Commissariaat daarbij onregelmatigheden vast. Veel van hen vertelden hetzelfde stereotiepe en ongeloofwaardige verhaal. Daarom schort het Commisariaat-Generaal de toekenning van subsidiaire bescherming voor drie weken op.

"We hebben vastgesteld dat zij gelijkaardige feiten op een vrij stereotiepe wijze weergaven en dat dat duidelijk niet waar was. Dat deed ons zeer sterk twijfelen aan een reële nood aan bescherming voor die mensen. Daarom heb ik beslist om nog eens na te gaan of het echt nodig is om hen subsidiaire bescherming te geven enkel en alleen omdat ze uit Bagdad komen", zegt directeur Dirk Van den Bulck.

Volgens hem is het duidelijk dat er een netwerk aan basis van de foutieve verhaallijn ligt. "Dat kan een organisatie zijn, maar het kan ook zijn dat die mensen gewoon informatie overnemen van sociale netwerken", verduidelijkt Van den Bulck.

Binnen drie weken zal het Commissariaat meer weten. "Het kan zijn dat we dan verdergaan in de toekenning, maar het is mogelijk dat we de status van subsidiaire bescherming weigeren", aldus Van den Bulck. De betrokken mensen kunnen voorlopig nog rekenen op opvang, maar moeten wel drie weken langer moeten wachten op een beslissing.

Asielzoekers kunnen hier subsidiaire bescherming krijgen als ze "een reëel risico zou lopen op ernstige schade" in hun land van herkomst. Ze krijgen dan een verblijfsvergunning voor een jaar. Asielzoekers die erkend worden als vluchteling daarentegen kunnen hier onbeperkt blijven.

Meest gelezen