Vlaamse regering richt ministerieel comité op voor vluchtelingencrisis

De Vlaamse regering richt een ministerieel comité op dat zich moet buigen over de vluchtelingen- en asielcrisis. Het comité moet de impact van de crisis op de Vlaamse beleidsdomeinen, gaande van inburgering tot werk, onderwijs en wonen in kaart brengen en zal ook de acties op die domeinen coördineren. Wat de budgettaire impact voor Vlaanderen is, is nog onduidelijk. Die kwestie wordt de komende weken meegenomen bij de begrotingsbesprekingen.

Het toenemend aantal vluchtelingen stelt ook Vlaanderen voor uitdagingen. De erkenningsprocedure is dan wel een federale bevoegdheid, vrij snel gaat men op zoek naar werk, onderwijs of huisvesting. Dat betekent dat de Vlaamse structuren, gaande van de VDAB tot de inburgeringsdiensten en het onderwijs zich mogen opmaken voor een verhoogde vraag.

Om de kwestie op Vlaams niveau te coördineren, richt de Vlaamse regering een ministerieel comité op onder leiding van minister-president Geert Bourgeois. Dat comité, dat woensdag een eerste keer samenkomt, zal eerst in kaart proberen te brengen wat de impact kan zijn voor Vlaanderen. Wat is het profiel van de erkende vluchtelingen? Waar zullen ze zich vestigen? Hoe zal de instroom evolueren?

Volgens Vlaams minister-president Bourgeois beschikt Vlaanderen al over een "goed uitgewerkt instrumentarium", maar zal er per beleidsdomein gekeken worden wat er bijkomend kan en moet gedaan worden. Zo zal het aantal inburgeringstrajecten sowieso verhogen. Dat zal extra capaciteit vragen.

Hetzelfde geldt voor de diensten op onderwijs, welzijn en werk. Volgens minister-president Bourgeois is de budgettaire impact voor Vlaanderen momenteel "onmogelijk exact te ramen". Daarvoor zijn er nog te veel onbekende factoren. Feit is dat in een aantal beleidsdomeinen, denk aan onderwijs, niet gewerkt wordt met een gesloten enveloppe.

Vlaanderen moet volgens Bourgeois alvast een "warm en humaan" beleid voeren. "Maar de humanitaire opdracht van Vlaanderen is ook niet vrijblijvend. We vragen mensen om zich te integreren, met een klemtoon op het aanleren van onze taal en het respecteren van onze waarden en normen. Men komt ook niet naar hier om steun te genieten of een leefloon te vragen. We vragen dan ook dat wie kan werken, een job aanneemt", aldus Bourgeois. "We willen mensen met een verdeeld verleden een gedeelde toekomst geven".

Meest gelezen