Opleiding verpleegkunde duurt voortaan 1 jaar langer

Vanaf het academiejaar 2016-2017 zal de opleiding tot bachelor in de verpleegkunde één jaar langer duren. Nu duurt de studie drie jaar, in de toekomst wordt dat vier jaar. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Wel zullen studenten in hun laatste jaar al deeltijds aan de slag kunnen in de zorgsector. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, verzet zich tegen de beslissing.

"Het probleem vandaag is dat jongeren die een professionele bacheloropleiding volgen niet genoeg stage-uren hebben kunnen doen op het einde van de opleiding. We moeten dus die stage versterken met een aantal weken. Dat doen we in dat vierde jaar", legt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit aan VRT Nieuws.

"Tegelijk zien we dat 4 op de 10 studenten nog een extra jaar doen om te specialiseren. Het is de bedoeling om in dat vierde jaar meteen ook alle studenten de kans te geven om zich te professionaliseren of te specialiseren."

De verlenging van de studieduur lag al langer op tafel. Europa wil namelijk dat er minstens 2.300 uur praktijk zit in de opleiding. De Vlaamse bacheloropleidingen komen gemiddeld aan 1.400 uur praktijk. Er is dus nood aan 900 uur of 24 weken extra stage.

Die opfrisbeurt van de opleiding met de studieduurverlenging komt er vanaf het academiejaar 2016-2017. De studenten die binnenkort aan het nieuwe academiejaar starten, zijn dus de laatsten die nog na drie jaar zullen afstuderen.

In hun laatste jaar kunnen de verpleegkundigen in opleiding meewerken in ziekenhuizen, woonzorgcentra of thuiszorg. Zo wordt ook vermeden dat door de langere studieduur er een jaar lang geen verpleegkundigen zouden afstuderen

"Kwaliteit van opleiding zal verbeteren"

Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer reageert tevreden. Door de studieduurverlenging komt Vlaanderen niet alleen tegemoet aan Europa maar kan ook de kwaliteit van de opleiding verbeterd worden, meent hij. "Door meer stage in te plannen, komen de toekomstige verpleegkundigen meer in contact met de patiënten. Die praktijkervaring is cruciaal. Daarnaast is het generieke karakter van de opleiding belangrijk. Zo kan er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor aandacht voor geestelijke gezondheidszorg of voor omgang met oudere patiënten. Die generieke aanpak is bijzonder belangrijk."

Howest verzet zich tegen beslissing

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, verzet zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering. Volgens directeur Lode De Geyter kost de maatregel 12,5 miljoen euro. Hij vreest ook dat de verlengde studieduur "een extra drempel zal inbouwen voor mensen die aan de opleiding beginnen".

"In tien Europese landen worden verpleegkundigen in drie jaar opgeleid tot goed functionerende professionals. Waarom moeten wij daarvan afwijken? Die 12,5 miljoen euro kunnen veel efficiënter aangewend worden voor een aantal broodnodige structurele investeringen in de zorgsector", zegt directeur Lode De Geyter.

Hij vreest ook dat een langere studieduur "een extra drempel zal inbouwen voor mensen die aan de opleiding beginnen". "Wij pleiten voor een generalistische driejarige opleiding met voldoende uren stage, zoals ze in Frankrijk en andere ons omringende landen wordt aangeboden. Wij hopen dat dat de Vlaamse regering op deze beslissing terugkomt en de dialoog met de onderwijsinstellingen aangaat."

Meest gelezen