Francken dreigt met sluiting Belgische grenzen

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, reageert op de ingevoerde Duitse grenscontroles. "Als dat betekent dat men plots allemaal naar België komt, zit er niets anders op dan zelf de grenzen te sluiten", zegt hij aan VRT Nieuws. Straks komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeen om de vluchtelingenquota te bespreken.

Duitsland voert sinds gisteren opnieuw grenscontroles uit om de stroom van vluchtelingen uit voornamelijk Syrië en Irak tegen te gaan. Berlijn reageert daarmee op het uitblijven van Europese quota om de vluchtelingen te verspreiden over alle lidstaten van de unie.

"Ik heb begrip voor de Duitse beslissing. Het creëert situaties die onveilig zijn en binnen het Schengenverdrag kan gekozen worden om de grenzen tijdelijk te sluiten. Als wij in een soortgelijke situatie zouden komen - wat nu nog niet zo is - dan is dat zeker te overwegen." Volgens Francken volgen de vluchtelingen immers de weg van de minste weerstand. "Als Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië hun binnengrenzen sluiten, dan zoekt men een land waar men wel naartoe kan. Je krijgt dan een cascade-effect en is de facto Schengen opgezegd."

In "De ochtend" is Francken voorts erg hard voor Griekenland. "De Griekse grens staat open en daar durft niemand iets over te zeggen. Hongarije probeert er wel iets aan te doen en daar is veel kritiek op. Op Griekenland is geen kritiek, want die grens staat wagenwijd open. Waar is de logica", vraagt de staatssecretaris zich af. "Na de affaires rond de Grexit durft niemand nog iets te zeggen over Griekenland. Zonder goede controle van de buitengrens heeft Schengen weinig zin."

De Wever: "Schengen bestaat de facto niet meer"

Ook N-VA-voorzitter De Wever ziet in de Duitse beslissing het falen van de Europese buitengrenzen. "Griekenland neemt geld aan, maar zet desondanks de deur van Schengen gewoon open", zegt hij in Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen. "Schengen bestaat de facto niet meer. Duitsland komt hopelijk terug tot zin voor de realiteit. Europa moet zijn buitengrenzen bewaken zodat de instroom stilvalt en de opvang in de eigen regio kan worden georganiseerd."

Francken benadrukt dat de uitspraken van zijn voorzitter een vaststelling zijn en niet willen zeggen dat zijn partij Schengen heeft opgegeven. "Ik geloof wel in Schengen, want vrij verkeer is economisch een goede zaak", zegt hij in "De ochtend". "We zijn een logistiek land. We zijn als land gebaat bij Schengen, maar het moet natuurlijk wel logica hebben als het gaat over vluchtelingenstromen."

Beke: "Probleem stelt zich nog niet"

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is het voor ons land nu niet aan de orde om te overwegen de grenzen te sluiten. "Op dit ogenblik stelt de situatie zoals we die kennen in Duitsland zich niet in ons land", aldus Beke. "Staatssecretaris Francken heeft zelf gezegd dat de cijfers hier stabiliseren. Nu moeten we vooral bekijken dat we diegenen die hier zijn, op een humane manier opvangen."

 

Meest gelezen