Iedere woning moet energiezuinig zijn tegen 2050

De Vlaamse regering en de bouwsector slaan de handen in elkaar: tegen 2050 willen ze alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken. De energiepremies worden hervormd. Wie een huis koopt, krijgt een stappenplan om het slim te renoveren. Dat zijn enkele speerpunten in het Renovatiepact van de Vlaamse ministers Turtelboom (Open VLD), Homans (N-VA) en Schauvliege (CD&V) waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen berichten.
Archieffoto

Meer dan de helft van onze woningen is voor 1970 gebouwd. Een groot deel daarvan heeft nog geen dakisolatie of dubbele beglazing. Daar wil de Vlaamse regering verandering in brengen met een "Renovatiepact".

Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen energiezuinig zijn. Concreet betekent dit dat elk huis of appartement tegen dan even zuinig moet zijn als een woning die nu gebouwd wordt.

Er wordt daarbij gewerkt aan een hulptool voor wie wil renoveren. Wie nu een huis of een appartement koopt, krijgt een EPC-certificaat met daarop de E-score die je vertelt hoeveel energie je woonst momenteel verbruikt. Wat echter ontbreekt, is een leidraad hoe je een huis energiezuiniger kan maken. Daarom zullen nieuwe eigenaars in de toekomst een stappenplan krijgen dat je helpt om te renoveren. Er komt ook een woningpas met daarin een overzicht van de staat van de woning.

"Duidelijkheid scheppen over energiepremie"

Oppositiepartij SP.A is voorstander van de voorgestelde totaalaanpak, maar enkel op voorwaarde dat de Vlamingen die kiezen voor gefaseerde investeringen nog steeds in aanmerking komen voor een energiepremie.

“Het mag niet dat wie enkel zijn dak kan isoleren, uit de boot valt”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. “De Vlaamse regering moet élke Vlaming stimuleren om te investeren in energie-efficiënte maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie of hoogrendementsglas, en niet alleen degenen die geld hebben voor een totaalaanpak. Zo niet gaan we net minder investeringen in isolatie krijgen.”

De SP.A pleit voor een hogere premie wanneer men kiest voor een totaalaanpak, maar kleine investeringen moeten nog steeds kunnen genieten van een premie. De socialistische partij vraagt ook duidelijkheid over de concrete invulling van de energiepremies.

"Bij het begin van de legislatuur heeft Minister Turtelboom reeds een hervorming voor de energiepremies aangekondigd. Vandaag stellen we vast dat er nog steeds geen concrete invulling bestaat. Deze onduidelijkheid is nefast voor Vlamingen die investeringen plannen en niet weten of ze nog beroep zullen kunnen doen op premies", meent Beenders.

Meest gelezen