Moslimorganisaties krijgen ongelijk van de rechter

De Brusselse kortgedingrechter heeft de eis afgewezen die een aantal moslimorganisaties hadden ingesteld tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Die had besloten om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest niet langer toe te laten. Moslimorganisaties blijven de beslissing van Weyts "onwettig" noemen en zullen ze waarschijnlijk opnieuw aanvechten.

Volgens de moslimorganisaties is het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid en betekent de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten.

Weyts steunt zijn verbod op Europese regelgeving, maar volgens de moslimgemeenschap laat die verordening ruimte voor uitzonderingen en wordt er zelfs expliciet in benadrukt dat de toepassing moet gebeuren met respect voor de "religieuze riten en culturele tradities".

De rechter zegt dat alleen erkende slachthuizen garanties bieden voor hygiëne en gezondheid, en dat dus alleen daar kan worden geslacht. Volgens hem is er ook geen belemmering van de godsdienstvrijheid omdat er alternatieven bestaan voor verdoofd slachten, zoals een gift.

Het ziet er nu naar uit dat er naar aanleiding van het Offerfeest alleen in erkende slachthuizen zal mogen worden geslacht. Dat daar te weinig plaats zou zijn, acht de rechter niet bewezen.

Tegen de beslissing van de kortgedingrechter kunnen de moslimorganisaties nog in beroep gaan, maar voor het Offerfeest maakt dat niets meer uit.

"Niet tegen deze of gene godsdienst"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zegt dat hij de uitspraak van de rechter niet als een overwinning beschouwt, maar als een stap vooruit vóór het dierenwelzijn. "Ik benadruk dat ik in deze nooit heb gehandeld tégen deze of gene godsdienst, maar wel vóór dierenwelzijn, omdat dat gewoon mijn job is."

"In september van verleden jaar hebben we gezegd dat wij de Europese regelgeving moeten naleven. Toen hebben sommigen, en ik betreur dat, altijd verkondigd dat het zo'n vaart niet zou lopen en dat de minister wel zou inbinden."

Weyts zegt te hopen dat iedereen nu deze bladzijde zal omslaan en dat er nu een einde komt aan de discussie.

Daar ziet het voorlopig echter nog niet naar uit. De Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België (CIB) blijft aandringen op een onderhandelde oplossing rond onverdoofd slachten.

De coördinatieraad - die verschillende moslimverenigingen vertegenwoordigt - onderstreept dat het slechts gaat om "een voorlopige beslissing die geen invloed heeft op de grond van de zaak".

De moslims hopen dat de sereniteit in het debat terugkeert. Ze blijven aandringen op een onderhandelde oplossing voor de huidige problemen in aanloop naar het Offerfeest. Het verbod van minister Weyts is en blijft in hun ogen een "onwettige daad".

"De moslimgemeenschap gaat zich nu bezinnen over de wijze waarop ze deze zaak ten gronde moet aanpakken, om zo haar grondwettelijke rechten in de toekomst te kunnen vrijwaren", luidt   het. Waarschijnlijk zullen de moslimorganisaties de zaak ten gronde aanvechten voor het Offerfeest volgend jaar.

GAIA is opgetogen

De dierenrechtenorganisatie GAIA reageert opgetogen. "Dit is een belangrijk precedent voor het dierenwelzijn. Zeker voor het Brusselse Gewest, waar onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren dit jaar nog steeds wordt toelaten tijdens het offerfeest", zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA blijft ook hameren op de noodzaak van een totaaloplossing: "Een wettelijke verplichting om dieren te verdoven voor het slachten, altijd en overal, dus ook in de erkende slachthuizen."

Meest gelezen