"Vluchtelingen komen naar hier om economische redenen"

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in zijn speech tijdens het openingscollege politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent vlijmscherpe uitspraken gedaan over de asielcrisis. Volgens De Wever komen de vluchtelingen louter uit economische overwegingen naar West-Europa. En hij waarschuwde: "De publieke opinie dreigt helemaal af te haken."

De vluchtelingen varen op een economisch kompas, aldus Bart De Wever in zijn speech. En de Duitse bondskanselier Merkel heeft hen, door hen uit te nodigen, de weg gewezen. Hij weerlegt het argument dat het leven van de vluchtelingen in hun eigen land in gevaar is. “Ze stappen in gammele bootjes, omdat de bommen achter hen vallen. Excuseer?? Dames en heren, dat is gewoon niet waar.”

Ons land is extra aantrekkelijk voor vluchtelingen wegens de kwaliteit van de opvang, vervolgt De Wever. “Er is de kwaliteit van de opvang, de duidelijke procedure, de grote kans op erkenning. Fedasil heeft een offerte opgesteld voor de privésector, à rato van 60 euro per dag. Bij de vereisten zijn gratis wifi, gratis telefoon, gratis condooms. Dat laatste vond ik wel zeer merkwaardig."

De N-VA-voorzitter krijgt naar eigen zeggen veel kritische mails hierover. “Ah, mijn grootmoeder zit in een rusthuis. Ze krijgt een factuur van 2.200 euro, ze krijgt 1.200 euro pensioen. Kunt u mij dat verschil ook terugbetalen of moet mijn grootmoeder eerst asiel aanvragen? De publieke opinie dreigt in mijn ogen helemaal af te haken."

"Onderscheid tussen mensen- en burgerrechten"

De Wever vindt voorts dat er moet worden nagedacht over een aanpassing van de Conventie van Genève, dat de bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten garandeert.

"De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen", aldus Bart De Wever. "Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken."

De Wever pleit ervoor om opnieuw een duidelijk onderscheid te maken tussen mensenrechten en burgerrechten. "We moeten nadenken over een statuut waarbij je recht per recht opbouwt." Het eerste voorstel daarin is de aanpassing van de kinderbijslag, die pas na vier jaar volledig zou worden uitgekeerd. Daarnaast zou gezinshereniging kunnen worden gekoppeld aan het hebben van een job en een woning. Om het aanzuigeffect van ons land verder te verkleinen, dient ook het verblijfsrecht in de tijd te worden beperkt.

"Inzetten op culturele beschaving, rule of law en democratie"

De Schengenzone is vandaag klinisch dood, constateerde De Wever in zijn college. "Om ze opnieuw tot leven te wekken, moeten de buitengrenzen dicht. Daar moeten hotspots komen waar de verdeling van de vluchtelingen doorheen Europa wordt georganiseerd."

De Dublinregels, die stellen dat een vluchteling zich moet laten registreren in het eerste Schengenland dat hij betreedt, dienen streng te worden toegepast. "Iemand die in Brussel verschijnt, breng je terug naar de buitengrens. Doe je dat niet, dan zullen ze blijven komen."

"Europa zal veranderen, of we dat nu willen of niet", concludeerde De Wever. "Wij kunnen die verandering absorberen als we het verstandig aanpakken. We moeten inzetten op onze culturele beschaving, op de rule of law en op democratie."

Meest gelezen