Gelijkekansencentrum wil "sereen" debat over boerkiniverbod

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum roept op tot een meer serene en evenwichtige discussie over het boerkiniverbod. Verschillende moslima's hadden een klacht ingediend tegen dat verbod. Het Centrum benadrukt dat het niet beweert dat de vrijheid van godsdienst belangrijker is dan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Een boerkini is een badpak met lange mouwen en een hoofddoek, maar lange zwemkledij is in stedelijke zwembaden verboden. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum voert een onderzoek naar dat verbod na een klacht van een aantal moslima's uit onder meer Antwerpen.

"In het debat over het boerkiniverbod is in diverse media herhaald dat volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum "vrijheid van godsdienst belangrijker is dan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen". Dat heeft het Centrum op geen enkel moment beweerd", zo verduidelijkt het Interfederaal Gelijkekansencentrum in een persbericht.

Volgens het Centrum is het standpunt ten onrechte afgeleid uit een artikel waarin het Centrum op het boerkiniverbod reageerde. In dat artikel vestigde het Centrum de aandacht op het "SAS vs Frankrijk"-arrest van 1/7/2014 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat stelt dat wanneer een vrouw vrijwillig een kledingstijl aanneemt omwille van haar godsdienst, de overheid het argument van de gendergelijkheid niet kan inroepen om haar godsdienstvrijheid te beperken.

"Dat arrest toont aan hoe sterk grondrechten onder druk kunnen komen te staan", constateert het Interfederaal Gelijkekansencentrum. "Enerzijds staat volgens het Centrum buiten kijf dat de boerkini geen probleem vormt voor hygiëne en veiligheid. Anderzijds kan je de gendergelijkheid vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Je kan de boerkini zien als een vernederend kledingstuk. Of je kan de boerkini zien als een kledingstuk dat zijn draagster toelaat om volgens haar geloof deel te nemen aan gemengde sportactiviteiten."

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum roept op tot een meer serene en evenwichtige discussie. "Laten we samen bekijken hoe we vrouwen op een constructieve manier aan het maatschappelijke leven kunnen laten deelnemen, en hoe we aan hun verdere emancipatie kunnen bijdragen", besluit het Interfederaal Gelijkekansencentrum zijn persbericht.

Meest gelezen