Kranten van dezelfde uitgever gelijken meer op elkaar

Kranten die behoren tot dezelfde mediagroep, brengen meer dezelfde nieuwsverhalen dan kranten die tot verschillende mediagroepen behoren. De gelijkenissen tussen de kranten zijn over het algemeen niet alarmerend groot, maar toch boet het Vlaamse krantenlandschap door de concentratiebewegingen wel degelijk aan diversiteit in. Dat blijkt uit de laatste Nieuwsmonitor van het steunpunt Media.

Het onderzoek vergeleek de krantenberichtgeving in Vlaanderen doorheen vier decennia: de jaren 1983, 1993, 2003 en 2013. De resultaten lijken de veelgehoorde kritiek te onderbouwen dat mediaconcentratie een invloed kan hebben op de nieuwsinhoud.

Toen Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg nog niet tot dezelfde eigenaar behoorden, leek hun inhoud volgens de onderzoekers nauwelijks op elkaar. "Sinds ze wel tot dezelfde eigenaar behoren, brengen ze meer dezelfde nieuwsverhalen", zeggen de onderzoekers. "De gelijkenissen tussen de kranten zijn over het algemeen niet alarmerend groot en sterk verschillend van krant tot krant. Toch boet het Vlaamse krantenlandschap door de concentratiebewegingen wel degelijk aan diversiteit in."

De Persgroep en Mediahuis

Dit onderzoek baseert zich op de kranteninhoud nog voor de fusie tussen Corelio en Concentra in Mediahuis. Intussen zijn er nog maar twee grote spelers op de krantenmarkt: De Persgroep en Mediahuis. "Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze verdere concentratiebeweging een effect heeft op de gelijkenissen tussen kranten", benadrukken de onderzoekers.

De nieuwsverhalen uit Metro, De Tijd, en De Morgen overlappen het minst met de nieuwsverhalen uit de andere kranten. "Het feit dat Metro een dunnere krant is dan de andere kranten, kan een mogelijke verklaring zijn", luidt het. "Metro heeft minder ruimte om nieuwsverhalen te brengen. De Tijd focust meer dan de andere kranten op financieel-economisch nieuws en zal dus vermoedelijk door zijn specifieke focus minder overlappen met de andere kranten."

Nieuwsruimte

De nieuwsverhalen uit de andere Vlaamse kranten overlappen meer, met Gazet van Antwerpen op kop. "Deze kranten hebben meer nieuwsruimte en publiceren ook meer artikels en nieuwsverhalen, met een grotere kans op overlap. Hoewel De Tijd de krant is die het meeste afwijkt van de andere kranten, blijkt deze krant doorheen de jaren steeds meer gelijkenissen te vertonen met De Standaard en De Morgen", zeggen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er tussen De Standaard en De Morgen een lichte overlap is die redelijk stabiel blijft in de laatste vier decennia. "Ook Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad overlappen licht en redelijk constant. Het nieuwsaanbod van De Standaard en Het Nieuwsblad leek vroeger zelfs meer op elkaar dan nu, dus daar zien we een omgekeerde beweging", stellen de onderzoekers. "Sinds Het Laatste Nieuws en De Morgen tot dezelfde eigenaar behoren, zijn er minder gelijkenissen tussen beide kranten, wat ook op een omgekeerde beweging wijst. Al tekent zich de laatste jaren wel een stijgende overlapping tussen Het Laatste Nieuws en De Morgen af."

Meest gelezen