Defensie maakt "strategische shift" naar Noord-Afrika

Het Belgische leger wil de komende jaren een strategische shift maken naar Noord-Afrika. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gezegd tijdens een rondreis door Algerije, Tunesië en Marokko. Ten zuiden van die regio zijn grote terroristische groepen aanwezig, en daarom is het belangrijk dat het Belgische leger ondersteuning biedt, zegt de minister. Het noorden van Afrika kan dan als buffer fungeren tussen de potentieel explosieve regio ten zuiden ervan en Europa zelf.
Theo Francken, Steven Vandeput en Jan Jambon begonnen hun driedaagse in Algerije.

Militaire strategen bij Defensie proberen in kaart te brengen in welke regio's in de toekomst mogelijk gevaar schuilt, en waar moet op worden ingezet. Meer nog dan Rusland en het Midden-Oosten, wordt de streek ten zuiden van Noord-Afrika op termijn beschouwd als potentieel gevaarlijk.

Vandeput noemt Noord-Afrika zelf een regio die relatief stabiel is, maar een gebied waar ten zuiden grote terroristische groeperingen meer en meer vat krijgen op de lokale gemeenschap. De bevolking in de Sahel groeit snel, en de regio is vatbaar voor extremisme en klimaatopwarming, wat bijvoorbeeld tot mislukte oogsten kan leiden. Dat alles vormt een gevaarlijke cocktail: "Die mensen gaan daar niet blijven en kunnen uiteindelijk in Europa terechtkomen."

"Begeleiden en ondersteunen van plaatselijke troepen"

"De Sahelregio is door wat daar gebeurt rechtstreeks gelinkt aan onze binnenlandse veiligheid, en ik denk dat het belangrijk is dat we ons daarom de komende jaren meer richten op Noord-Afrika. Want dat is uiteindelijk een buffer tussen Afrika en Europa."

Het idee is om op termijn vooral te helpen met opleiding en training, "op het vlak van 'formation', dus het begeleiden en ondersteunen van hun troepen en om hen dingen te leren, en te leren aanpakken", zegt Vandeput.

Niet meteen Belgische militairen ter plaatse

VRT-Defensiespecialist Jens Franssen, die meegereisd is met de Belgische delegatie, zegt dat het gaat over de middellange termijn. "Concrete militaire samenwerking met Belgische militairen ter plaatse is niet meteen voor vandaag of voor over zes maanden. Je moet weten dat Noord-Afrika voor België onontgonnen terrein is."

"De ministers leggen in Algerije bijvoorbeeld de eerste contacten, ze zijn pas voor de eerste keer daar. Ze hebben geen ervaring in de regio en hebben er nog geen contacten. Je moet dit dan ook zien als het begin van een strategische shift voor de toekomst." 

De Belgische koerswijziging noemt Vandeput dan ook "een shift in de accenten. Ik denk dat we vroeger heel veel naar de hele wereld gekeken hebben. Nu willen we de focus leggen op een aantal specifieke accenten, en dat is onder meer de Sahel."

Beter samenwerken met Algerije

Ook mee op rondreis zijn minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (foto onder: met zijn Algerijnse collega Nouredinne Bedoul) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken van N-VA.

Jambon heeft in Algerije afgesproken dat onze politiediensten beter gaan samenwerken met die van Algerije. Nu moet België nog altijd passeren via Interpol of via de Fransen om aan Algerijnse inlichtingen te komen. Jambon zegt dat de politiediensten over enkele weken al kunnen samenzitten om concrete afspraken te maken.

Meest gelezen