Klimop verraadt luchtvervuiling in Gent

Het havengebied, ringwegen, maar ook drukke straten in de Gentse binnenstad zijn zwaarder vervuild met metalen dan de Blaarmeersen, buitengebieden zoals de Assels maar ook tuinen in de stad zelf. Dat blijkt uit onderzoek op 265 verschillende klimopblaadjes die burgers binnen brachten in het kader van de "Urban Action Clinic" van kunstenaar Maria Lucia Cruz Correia en analyse van de Universiteit Antwerpen.
Reporters

Het biomonitoringsproject liep in maart 2015 in het kader van het festival "Impossible Futures" in Kunstencentrum Vooruit, samen met Campo. Kunstenaar Maria Lucia wilde burgers aansporen in actie te komen en riep op klimopblaadjes binnen te brengen om de luchtvervuiling in de Arteveldestad te meten.

"De inwoners hadden maar een week om hun blaadjes binnen te brengen, maar liefst 235 mensen vonden de weg naar Vooruit", zegt professor Roeland Samson, van het Departement Bio-ingenieurswetenscahppen aan de Universiteit Antwerpen. "Via een magnetische methode (SIRM of Saturation Isothermal Remanent Magnetisation) gingen we na hoeveel magnetiseerbare stofdeeltjes op bladeren zijn afgezet." Een deel van die 265 analyses gebeurde overigens in Vooruit, onmiddellijk nadat deelnemers de blaadjes hadden ingeleverd.

"We merken dat we bij gelijkaardige acties (o.a. onderzoek met aarbeiplantjes) eenzelfde soort van vervuilingsniveau zien", zegt professor Samson. "Tussen de Vlaamse steden is die verkeersgerelateerde vervuilingsgraad vergelijkbaar."

In Gent bleek de vervuiling vooral in de omgeving van het havengebied, ringwegen, fly-over (B403) maar ook in de stad zelf duidelijk zichtbaar. Lage waarden werden gemeten in het buitengebied, zoals de Blaarmeersen of de Assels (aan de Leie) maar ook het Eiland Malem en achtertuintjes. "Een vegetatiescherm of een tuin achter de huizen gaf lagere waarden, wat betekent dat die vervuiling voornamelijk blijft hangen op straat."

Meest gelezen