Vandeurzen werkt aan visie rond recht op intimiteit

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) werkt een visie uit rond het recht op intimiteit en relatievorming. Dat zegt de minister naar aanleiding van het bericht dat er jaarlijks 350 tot 400 nieuwe aanvragen gedaan worden voor seksuele dienstverlening bij de gespecialiseerde organisatie Aditi.

Aditi vzw, een organisatie waar mensen met een beperking of ouderen terecht kunnen met vragen over seksualiteit, zegt voorts dat in twee op de drie instellingen voor mensen met een beperking beroep gedaan wordt op seksuele dienstverleners. Die bieden een antwoord op het recht op seksualiteit, waarbij de focus van de seksuele dienstverleners op zorg ligt.

"Aditi levert baanbrekend werk binnen een thema waar nog een groot taboe op rust: seksualiteit bij ouderen, mensen met een handicap of met psychische problemen", zegt minister Vandeurzen. "Dit is vanuit het beleid ook een belangrijk thema. Daarom werken we een visie uit rond het recht op intimiteit en relatievorming. In dit kader zullen we ook nagaan welke organisaties ondersteuning kunnen bieden bij het implementeren van deze visie."

Seksuele dienstverleners die verbonden zijn aan Aditi vzw verschillen van prostituees. "De nadruk bij seksuele dienstverlening ligt op de zorg. Daarom willen we seksuele dienstverlening echt uit de grijze zone van prostitutie te halen. Er zijn prostituees die goed werk leveren tegenover personen met een beperking, maar er is ook een grote groep personen met een beperking die daar niet bij terecht kunnen."

Aditi vzw doet daarvoor beroep op een veertigtal seksuele dienstverleners, mannen en vrouwen. "Heel vaak zijn het mensen die er ook een andere professionele activiteit naast hebben, vaak zijn het mensen uit de zorgsector, die vertrouwd zijn met mensen met een beperking. Wij screenen hen en geven opleiding en vorming. Uiteraard is er aan hun dienstverlening een financiële vergoeding verbonden, maar dat is niet het belangrijkste voor hen. Het gaat om veel meer dan dat."

Meest gelezen