Vandeurzen: "Onderzoek naar fenomeen loverboys loopt al"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zegt dat er al een onderzoek loopt naar het fenomeen van minderbegaafde meisjes uit instellingen die geronseld worden voor de prostitutie. Vandeurzen (CD&V) zei dat in een reactie op Freya Vandenbossche (SP.A), die om bijkomend onderzoek vraagt naar het fenomeen nu blijkt dat dit in België ook bestaat.

De bal ging aan het rollen door een grote zaak in Nederland, waar minstens 76 meisjes en vrouwen uit instellingen de jongste twee jaar geronseld werden door zogenaamde loverboys. De Belgische Rapporteur voor Mensenhandel bevestigde dat er ook in België gevallen bekend zijn.

Nu blijkt dus dat er al een onderzoek naar loopt, of toch tenminste al besteld is. "We hebben een tijd geleden aan Child Focus gevraagd om dat fenomeen in kaart te brengen." Dat gebeurde naar aanleiding van de problematiek van meisjes die uit de instellingen weglopen, en in dat netwerk van de loverboys terechtkomen, aldus Vandeurzen.

"Child Focus onderzoekt hoe groot dat fenomeen is in Vlaanderen, hoe het gerecht optreedt en welke strategieën er bestaan bij de politie, welke expertise er bestaat om slachtoffers te beschermen, en wat voor aanpak we voor dat fenomeen moeten organiseren." Vandeurzen voegt eraan toe dat Child Focus, "dat de nodige expertise heeft in de materie" daar ook financiële middelen voor heeft gekregen. Het onderzoek van Child Focus gaat overigens breder dan minderbegaafde meisjes, en richt zich op kwetsbare meisjes in instellingen in het algemeen.

Geen cijfers

Vandeurzen plakt geen cijfers op het fenomeen in Vlaanderen of België, omdat hij er nog geen zicht op heeft. "Het is precies daarom dat we meer informatie gevraagd hebben." In Nederland deed de zaak heel wat stof opwaaien, met ondermeer een stevig debat in de Tweede Kamer.

Vandeurzen hoopt dat de uitkomst van het onderzoek hem ook zal toelaten meer aan preventie te doen, en de welzijnssector en justitie ook goed op elkaar af te stemmen.

Meest gelezen