Marianne Thyssen wil meer mobiliteit op arbeidsmarkt

Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) wil tegen eind dit jaar een pakket maatregelen klaar hebben om mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt te promoten. Ze heeft daarvoor steun gekregen van de andere commissarissen. Thyssen denkt onder meer aan een aanpassing van de detacheringsrichtlijn.

"Alle Europese lidstaten sturen werknemers naar andere Europese landen of ontvangen er, maar sommigen meer dan anderen", aldus Thyssen. Momenteel leven en werken elf miljoen Europeanen in een ander land, 3,3 procent van de totale bevolking.

België staat op de derde plaats wat het ontvangen van buitenlandse werknemers betreft, na Duitsland en Frankrijk. Polen stuurt het meeste werknemers uit, voornamelijk naar Noord-Europa.

Thyssen wil graag dat werknemers die hetzelfde werk op dezelfde plaats uitvoeren daarvoor hetzelfde salaris krijgen. Ze bestudeert of daarvoor een aanpassing aan de detacheringsrichtlijn uit 1996 nodig is. Die richtlijn ligt onder vuur, omdat ze een aanpak van de sociale dumping tegenwerkt, vooral in de bouw- en de transportsector.

Volgens de eurocommissaris zal een dergelijke aanpassing niet leiden tot een clash tussen landen. "De landen die werknemers uitsturen worden immers ook getroffen door een vlucht van hun jongeren of hogeropgeleiden", zegt ze. Die landen hebben er baat bij dat er ook geld terugkeert.