Drie nieuwe tunnels voor vossen en dassen in Zoniënwoud

Onder de Ring rond Brussel zijn de afgelopen maanden drie "dierentunnels" geboord. Op die manier kunnen onder meer vossen, marters en dassen die in het Zoniënwoud leven, de verkeersader veilig oversteken en hun genendiversiteit vergroten. Dat alles maakt deel uit van het LIFE+ OZON-project.

De nieuwe tunnels hebben een diameter van 70 centimeter en zijn geschikt voor onder meer marters, dassen en vossen. Ze zijn voorzien in natuurlijke valleien, zodat de dieren ze op hun normale migratiewegen kunnen vinden en gebruiken.

Renovatie van oude tunnels

Naast de nieuwe tunnels heeft het OZON-team ook achttien bestaande tunnels en duikers onder handen genomen. Sommige zijn gebouwd als drainagepijp of als tunnel voor voetgangers en fietsers, maar de dieren maken er ook gebruik van. Enkele tunnels waren helemaal verstopt of dichtgegroeid.

De nieuwe inrichting voorziet een zachte bosondergrond en natuurlijke elementen zoals takken en boomstammen die beschutting bieden voor grote en kleine dieren. De grotere tunnels zullen ook dienen voor reeën en everzwijnen, en een aantal beschermde soorten als vleermuizen en kamsalamander.

OZON-project

Sluitstuk op de nieuwe infrastructuur wordt een ecoduct over de Ring in Hoeilaart. Dat moet volgend jaar af zijn. Al deze werken passen in het vierjarige OZON-project (2013-2017) dat focust op de ecologische ontsnippering van het woud. Dat is nodig om de leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te verbinden en om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Voor OZON legden onder andere de Europese Unie, de Vlaamse Overheid, Brussel Leefmilieu en de gemeenten Hoeilaart, Tervuren en Overijse een budget van 6,7 miljoen euro op tafel. "Eén minister is driedubbel blij: als minister en inwoner van de Vlaamse Rand natuurlijk, maar evenzeer als minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn", zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).